Fællesudvalget

Fællesudvalget for Kartoffelrækkerne består af de fire formænd fra husejerforeningerne i rækkerne.

Formanden for Husejerforeningen  ved Øster Farimagsgade er født formand for udvalget.

Den aktuelle formand er Jens-Jacob Paludan, Jens Juels Gade 50.

Fællesudvalget er høringsberettiget part i lokalplanssager.