KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Forsyningsledninger > Afløbssystemet


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Afløbssystemet

Spildevand - Afløb

Kloakkerne i de 11 gader mellem Øster Søgade og Øster
Farimagsgade er offentlige. Drift og vedligeholdelse varetages derfor af:

Københavns Energi A/S 
Ørestads Boulevard 35 
DK2300 København S 
Tlf.: 3395 3395 
Vagtstation tlf.: 3888 2424 (døgnbemandet)


Se: Københavns Energi

Ejerforhold


Kloaksystemet, som ligger i Kloakforsyningens regi, består af
hovedledninger og stikledninger.
Hovedledningerne er offentlige. Stikledningerne består af både en offentlig
del og en privat del. Den offentlige del ligger principielt mellem
hovedkloak og have, men der er dog flere forhold, der kan flytte grænsen.


Nedenstående ses forskellige eksempler, som skulle dække typerne i
Kartoffelrækkerne.


Oplysninger om den enkelte ejendoms kloaksystem fås ved henvendelse i
Byggedirektoratet, Ottiliavej 1, 2500 Valby.

Drift og vedligeholdelse af hovedledninger og stikledninger


Kloakforsyningens forpligtigelser:


Hovedledningerne:
Kloakforsyningen udfører de opgaver og afholder de udgifter, der er
forbundet med drift og vedligeholdelse af hovedledningerne. Private
personer må ikke iværksætte arbejder på hovedledningen uden
Kloakforsyningens accept.


Stikledningerne:
Kloakforsyningen vedligeholder den offentlige del af stikledningerne så de
er funktionsduelige. Det betyder, at kommunen udfører og betaler
reparation eller renovering af en eksisterende stikledning. En nedgangs- eller
spulebrønd på en offentlig stikledning vedligeholdes af kommunen.
Kloakforsyningen afgør, om den offentlige del af stikledningen skal
repareres eller renoveres.

Grundejerens forpligtigelser:

Hovedledningerne:
Grundejeren har ingen drifts- og vedligeholdelsesforpligtigelser på
hovedledningerne.

Stikledningerne:
Rensning og spuling af hele stikledningen både den private del og den
offentlige del påhviler den private ejer.


Ved mistanke om fejl på kloaksystemet er det vigtigt at kunne give så
præcise oplysninger som muligt. Det gør arbejdet med at finde og udbedre
fejlen lettere.