KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Forsyningsledninger > Elforsyningen


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Elforsyningen

El leveres af DONG Energy

Se nærmere på: Dong Energy

Mangler du støm?

Her er DONG Energys vejledning:

Tjek altid, om dine naboer også mangler strøm. Hvis det er tilfældet, skal du ringe til os på  72 10 20 30.

Hvis det kun er hos dig, strømmen er gået, skal du gå ud til din eltavle. Så kan du sikkert hurtigt selv finde og udbedre fejlen:

1] Kontrollér, at afbryderen er slået fra, og sluk alle gruppeafbrydere.

2] Slå afbryderen til igen, og tænd gruppeafbryderne én ad gangen.

3] Fejlen er i den gruppe, der får afbryderen til at slå fra. Sluk alle apparater i den gruppe.

4] Tænd afbryderen og gruppeafbryderen, hvor fejlen opstod. Og tænd så apparaterne i gruppen et efter et, indtil afbryderen slår fra.

5] Det apparat, der får afbryderen til at slå fra, er defekt. Sluk det.

6] Slå hovedafbryderen og alle gruppeafbryderne til igen. Nu skulle de gerne virke.

Hvis du fortsat oplever problemer med strømmen, så kontakt os på 72 10 20 30.

Du bør ikke åbne køleskabet eller fryseren, mens du mangler strøm. Så længe de bliver holdt lukket, kan de holde på kulden i nogle timer.

Specielt om eleforsyningen i Kartoffelrækkerne

Hovedparten af Kartoffelrækkehusene får strøm fra en række stikledninger, der er placeret for enden af rækkerne i henholdsvis Øster Søgade og Øster Farimagsgade siden. Herfra går et internt forsyningsnet over lofterne.
Husejerne har pligt til at vedligeholde det interne forsyningsnet.
Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade har dog overtaget pligten til at vedligeholde dette net i foreningens område.


En del af husene, er  i tidens løb blevet fraskåret det interne
forsyningsnet, og forsynes i dag gennem egen stikledning til
DONG Energys forsyningsnet.

Svigter strømmen, kan den døgnbemandede vagtstation kontaktes
på telefon 72 10 20 30.
Hvis den manglende forsyning skyldes fejl i DONG Energys anlæg,
udbedres denne af DONG Energy.


Ved fejl på det interne forsyningsanlæg, eller i husete egen installation,
henvises der til en autoriseret elinstallatør.