KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Forsyningsledninger > Gasforsyningen


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Gasforsyningen

Gasforsyning
Leverandør: Københavns Energi, 33 95 23.  Ved
driftsforstyrrelser og uheld af enhver art kan der døgnet rundt
ringes til vagtstationen på 38 88 24 24. I tilfælde af gaslugt er det
meget vigtigt, at man straks kontakter vagtstationen.
Husejerforeningen betaler for reparation af gasledningerne helt
frem til stophanen i kælderen.

Se: Københavns Energi

Københavns Energi A/S 
Ørestads Boulevard 35 
DK2300 København S 
Tlf.: 3395 3395 
 Vagtstation tlf.: 3888 2424 (døgnbemandet)