Gasforsyningen

Gasforsyning
Leverandør: Københavns Energi, 33 95 23.  Ved
driftsforstyrrelser og uheld af enhver art kan der døgnet rundt
ringes til vagtstationen på 38 88 24 24. I tilfælde af gaslugt er det
meget vigtigt, at man straks kontakter vagtstationen.
Husejerforeningen betaler for reparation af gasledningerne helt
frem til stophanen i kælderen.

Se: Københavns Energi

Københavns Energi A/S 
Ørestads Boulevard 35 
DK2300 København S 
Tlf.: 3395 3395 
 Vagtstation tlf.: 3888 2424 (døgnbemandet)