KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Forsyningsledninger > Vandforsyningen


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Vandforsyningen

Vandforsyning
Leverandør: Københavns Energi leverer vandet.

Se: Københavns Energi

Københavns Energi A/S 
Ørestads Boulevard 35 
DK2300 København S 
Tlf.: 3395 3395 
Vagtstation tlf.: 3888 2424 (døgnbemandet)

 

Fra stophanerne for enden af husrækkerne og frem til vandmåleren i det enkelte hus er det Husejerforeningen, der står for vedligeholdelsen.

Anbefalinger

Nye toiletter bør være vandbesparende med 4 liters skyl eller 3/6 liters
skyl. Vandbesparende toiletter er ikke dyrere end almindelige toiletter.
Ved håndvaske i køkkenet og på badeværelset bør der anvendes
armaturer med perlatorer. (En perlator blander luftbobler i vandstrålen,
så gennemstrømningen mindskes).
Ved brusere bør anvendes vandbesparende termostatblandingsbatterier.
Nye vaske- og opvaskemaskiner bør være vandbesparende modeller.

Stop vandspild - spar på vandet

Vi har tidligere været vant til, at der er vand nok, og at vand ikke koster
noget. Men det er ikke tilfældet mere. Alle skal betale grønne afgifter for
at få det brugte vand ledt bort og renset på renseanlæggene.
En dryppende vandhane bruger over 130 liter vand på en uge, og en utæt
toiletcisterne kan nemt give et vandspild på mere end 1.000 liter vand pr. døgn.


Utætte installationer:

Vandhane: Langsomt dryp: 7 m³ pr. år

(koldt og varmt vand) Hurtige dryp: 30 m³ pr. år

Løber konstant: 100 m³ m3 pr. år

Toilet: Løber så det er svært at se: 100 m³ pr. år

(kun koldt vand) Løber så det ses: 200 m³ pr. år

Løber med uro på overfladen: 400 m³ pr. år

"Tap" løber: 3.000 m³ pr. år

Vandspareråd


Det er nemt for den enkelte beboer at spare på vandet. Her er 13 gode
vandspareråd:
1. sørg for at utætte installationer (toiletter, vandhaner og rør) omgående
bliver repareret
2. installér perlatorer (luftiblandere) på vandhanerne. Det er nemt, billigt
og effektivt
3. undlad at benytte rindende vand til opvask, rengøring af grøntsager og
til rengøringsformål
4. tag brusebad i stedet for karbad. Skift til en vandsparende brusertype
5. luk for vandet under tandbørstning og under indsæbning i forbindelse
med brusebad
6. fyld altid vaske- og opvaskemaskine helt op inden start
7. udskift et for gammelt toilet med et nyt dobbeltskyllende. Det sparer
sig selv hjem på et par år
8. brug mindre vand i gryden, når du koger kartofler eller æg
9. brug ikke rindende vand til optøning af frosne varer eller afkøling af øl
og vand
10. brug vandkande i stedet for slange til havevanding
11. regnvand kan bruges til potteplanter og havevanding
12. sæt en kande vand i køleskabet så drikkevandet bliver koldt - i stedet
for at lade vandet løbe.