Gadernes navne

Gæster i rækkerne spørger altid til gadenavnene. De fleste gader er jo opkaldt efter kendte kunstnere - men hvem var Høyens.

De følgende sider bringer svarene. Afsnittet stammer fra "Kartoffelrækkehåndbogen", udgivet 2000 af Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade.