KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Gadernes navne > Høyensgade  


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14


Høyensgade
 


Niels Laurits Høyen (1798-1870) var den første heltidsbeskæftigede
kunsthistoriker i Danmark. Uddannelsen måtte han selvsagt have i
udlandet, og han rejste derfor efter sin studentereksamen på en mangeårig
uddannelsesrejse til Tyskland, Østrig og Italien.

Han kom til Danmark igen i 1825, og i 1826 blev han ansat som lærer på
Kunstakademiet. Her var han til sin død i 1870. Men sideløbende fik han
ansættelse på Københavns Universitet, nyordnede malerierne på
Frederiksborg Slot, stiftede Kunstforeningen i 1827, og i 1839 blev han
leder af Den Kongelige Malerisamling.

Høyen har ikke efterladt sig meget af sit kunstsyn på skrift. .Han har nu sit
i kæften., skulle Marstrand, der var en stor beundrer af ham, have sagt.

Høyen var voldsomt inspireret af den nye tyske nationalisme, og derfor lå
den nationale kunst ham på sinde. Kunsten skulle skildre
fædrelandshistorien, folkelivet og det danske landskab. Den nordiske fortid
skulle sidestilles med de klassiske og bibelske emner. Nordisk og folkelig,
det skulle den nye kunst være ifølge Høyens programerklæring.

Høyen var altså ikke blot kunsthistoriker, men følte sig kaldet til at vejlede
den nye generation af kunstnere. Han skulle i den sammenhæng have
været en sand og trofast ven mod alle dem, han følte sig knyttet til og en
ubarmhjertig fjende af dem, der havde en anden mening.