Voldmestergade
 


.Kartoffelgrunden. havde været i familien Reehs besiddelse, siden den
tyske gartner Johan Heinrich Reeh havde købt den i 1760. Men i
1870.erne solgte brødrene J.H. og F. Reeh den til Arbejdernes
Byggeforening. J.H.Reeh, der var voldmester, solgte som den første sin
grund på 36.680 kvadratalen i 1872. På den grund opførtes husene i
Hallinsgade, I.A. Schwartzgade og Voldmestergade.