Webersgade


Arbejdernes Byggeforening solgte 3.792 kvadratmeter af kartoffelgrunden
til Grosserer Weber, der ejede nabogrunden. I forbindelse med handlen
lovede grossereren at bygge lavt over for foreningens huse, mod at
Arbejdernes Byggeforening til gengæld bekostede anlæggelse af en vej.
Den lede grosserer løb fra sin del af aftalen og derfor ligger foreningens
huse i Webersgade nu i skygge.