Husejerforeningen/HØF

Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade

Husejerforeningen omfatter følgende gader: Webersgade (lige numre),Wiedeweltsgade, Jens Juels Gade, Abildgaardsgade, Eckersbergsgade, Wilhelm Marstrands Gade, Skovgaardsgade, Høyensgade og Voldmestergade med tilhørende hjørne- og mellemhuse i Øster Søgade og Øster Farimagsgade.

Se kortskitse 

Kommende bestyrelsesmøder:  24. november 2017

Bestyrelsen:

Valgt  af generalforsamlingen 21. marts:

Formand: Jens-Jacob Paludan, Jens Juels Gade 50 
paludanjj@gmail.com

Næstformand: Jesper Linell, Wiedeweltsgade 25 (indtrådt august 2016) - 61312636
jesper@linell.dk

Kasserer: Peter Anderson, Skovgaardsgade 28 - 53820066
peter@anderson.dk

Gaderepræsentanter (valgt på gademøder):

Jesper Linell, Wiedeweltsgade 25 - 61312636
jesper@linell.dk

Per Laureng, Jens Juels Gade 38 - 24974204 
pl@bdsk.dk

Susanne Kuehn, Abildgaardsgade 49 - 24289501
susannekuehn@hotmail.com

Louise Kyhl, Eckersbergsgade 37- 26807804
louisekyhl@gmail.com

Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrands Gade 13 - 21243320
gunvor.bjerre@mail.tele.dk

Gitte Cassias, Skovgaardsgade 34 - 29907091
gitteca@htk.dk

Caroline Andersen, Høyensgade 6 - 60896044
caroline@skraastreg.dk

Christian Bjerrum, Voldmestergade 21 - 40170738
ctbjerrum@gmail.com

Ingolf Ibus, Webersgade 36 - 40871565
ingolf@ibus.dk

Suppleant:
Anne Christine Dahl-Hansen, Wilhelm Marstrands Gade 12
acdahlhansen@gmail.com

Kontingent 2017 betalingsdato 5. maj:
Huse med pligt til gadevedligeholdelse (366 huse): 750,00
Tre mellemhuse uden forhaver: 600,00
Huse i Webersgade (31 huse): 500,00

Vandrørsopsparing 2017 betalingsdato 5. maj:
Alle huse i Voldmestergade og Webersgade: 2000,00

Betaling  til husejerforeningens bankkonto i Nordea:

Registreringsnummer 2216
Kontonummer 8030 255 721

Tilmelding til betalingsservice
Her kan du tilmelde dit kontingent til
Husejerforeningen til betaling via PBS:

Tilmeld til betalingsservice