KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Nyhedsoversigen > Bestyrelsesmøde den 9.9.2009


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Bestyrelsesmøde den 9.9.2009

På bestyrelsesmødet gennemgik formanden oplægget til forhandlinger med Webersgades Grundejerforening. Der har været en del møder med repræsentanter for Webersgade.
Bestyrelsen bakkede op om udspillet.
Der skal være ny generalforsamling i Webersgade i næste uge.
Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade skal træffe sin beslutning på en senere generalforsamling.

Der skal foretages mindre gadereparationer i to gader snarest muligt.

Der skal i efterårets løb gennemføres rensning af samtlige regnvandsbrønde i gaderne.

Man enedes om, at der søges gennemført en måling af belastningen på vores elkabler.

Der er afholdt et fælles møde med repræsentanter for bestyrelserne for en række byggeforeningskvarterer.
Flere foreninger havde arbejdet med IT-løsninger, men var stoppet op, da alt tydede på, at det var uhensigtsmæssigt at skyde mange penge i sådanne projekter lige nu.

Næste møde holdes i Kartoffelrækkerne til august næste år.
På dagsordenen kommer en drøftelse af om og hvordan samtlige byggeforeninger kunne markere Arbejdernes Byggeforenings 150 års jubilæum i 1915.

Se i øvrigt referatet, der også omfatter mødet afholdt den 24. april 2009: Referater