KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Nyhedsoversigen > Energi og miljø


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Energi og miljø

På generalforsamlingen den 22.3. fremlagde Ebbe Andersen nogle tanker fra foreningens energiudvalg. Her bringer vi Ebbe Andersens eget referat af foredraget:

Eller ”kan kartoffelrækkerne blive selvforsynende med energi?”

På energiudvalgets vegne fremlagde Ebbe Andersen en række muligheder til tiltag, der kan medvirke til, at kartoffelrækkerne kan spare, både på CO2 udslippet, energiforbruget og økonomien.


 Energiudvalget vil arbejde for, at udbrede kendskabet til energibesparelser og indførelse af vedvarende energi for at gøre Kartoffelrækkerne til et bæredygtigt område i energimæssig sammenhæng.
Energiudvalget samarbejder med organisationen 2100.nu, der består af Teknologisk Institut, Københavns Energi og Miljøpunkt Østerbro der arbejder for at hele Østerbro nedsætter energiforbruget.. Organisationen har hjemmeside,
www.2100.nu.

Samarbejdet indebærer, at der skal findes gode løsninger til at spare på varme, EL og vand. Derfor vil 1-2 huse i hver gade blive gennemgået, så der kan findes energiløsninger, der er repræsentativt dækkende for de fleste hustyper:

De områder der vil blive gennemgået er:

Efter gennemgangen vil der blive udarbejdet løsninger, der kan bruges til at nedbringe energiforbrugene i husene.

Foruden at spare på energien og vandet, arbejder energiudvalget hen mod, at blive selvforsynende med strøm.

Det skal ske ved, at kartoffelrækkerne får opstillet sin egen vindmølle, der er stor nok til, at kunne forsyne alle husene. Alternativt vil et samarbejde med de øvrige byggeforeningshuse i København kunne komme i stand; det vil blot kræve, at der stilles flere møller op.

Da elforbruget for tiden er i kraftig vækst, opfordres til, at bevare bygassen i videst muligt omfang. Dvs. står man for at skulle udskifte sit komfur, så overvej at anskaffe et bygaskomfur i stedet for et Elkomfur.

Alternativet kan være, at man om få år må investere i nye elforsyningskabler i vores huse, da de nuværende kabler, beliggende på loftet, ikke er store nok til at forsyne husene med strøm. 

Energiudvalget opfordrer til, at der i alle gader oprettes lokale energigrupper, så arbejdet med at reducere vores energiforbrug kommer ud til alle husene i kvarteret.

Endvidere vil vi opfordre til, at I tilmelder jeres hus til en energigennemgang, vi skal som sagt bruge 1-2 huse i hver gade, for at få så repræsentative løsninger som muligt. Vi må dog pointere, at det ikke kan garanteres, at alle der melder sig, vil få en gratis gennemgang

 

Man kan melde sig til:

Ole Gade, telefon 61 50 38 81, mail: ole.gade@gade.mail.dk

Steen Taarnmark, Mail:  taarnmark@kabelmail.dk

Ebbe K. Andersen, tlf: 35423416, mail: ekaing@post6.tele.dk