KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Nyhedsoversigen > Ingen fælles IT-løsning i rækkerne


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Ingen fælles IT-løsning i rækkerne

 

På bestyrelsesmødet i Husejerforeningen den 29. april 2009 meddelte IT/Antenneudvalget ved Torben Dan Pedersen, at konklusionen på arbejdet var, at det på nuværende tidspunkt ikke var relevant at arbejde for et fælles fibernet i Kartoffelrækkerne.

 Den teknologiske udvikling indebærer, at det ikke skønnes øonomisk forsvarligt at investere 20 - 30.000 kroner pr. husstand. Bestyrelsen tog konklusionen til efterretning.

Det i budgettet reserverede beløb på 30.000 kroner til fortsatte undersøgelser vil herefter ikke blive anvendt.

 Bestyrelsen bad udvalget om at udarbejde en skriftlig konklusion på arbejdet. Torben Dan Pedersen påtog sig opgaven.

Torbens endelige konklusion lyder som følger:

 Flere og flere fravælger fastnettelefonen og har alene mobiltelefoni. Det er den generelle trend, så den gælder formentlig også her i Rækkerne.

 Hovedparten af de erhvervsaktive beboere i Rækkerne har arbejdsgiverbetalt bredbånd, ofte knyttet til en bestemt leverandør i en samlet firmaaftale. de vil derfor ikke have nogen interedsse ia t skifte til et evt. fælles system.

 Flere selskaber - som fx "3", men flere er på vej - tilbyde hurtig og simpel internetadgang som 100% trådløst. Dvs. der sættes en trådlås rourter op i huset, der distribuerer signal mobilt "bagud" og trådløst "internt" i huset. Afhængigheden af kabler bliver mindre i de kommende år. I øvrigt er priserne efterhånden sænket ret betragteligt på grund af den skarpe konkurrence på området

Leverandører af kabel-tv - YouSee - har i de senere år investeret massivt i teknologi, der gør det muligt at distribuere tv-signal i digital kvalitet gennem vores kobberledninger. Man skal dog både have et digitalt tv og en særlig boks fra YouSee, før det virker. Hovedargumentet om bedre og mere TV ser derfor ud til at være overhalet af den teknologiske udvikling.

 Samlet set er det min konklusion, at det på nuværende tidspunkt er svært at forsvare en investering pr. husstand på 20-30.000 kroner for at få fastnettelefoni, bredbånd og tv-signal i en samlet pakke. Investeringen kan ganske enkelt ikke hentes hjem i besparelser på driften og i attraktivitet.
Min indstilling er, at vi dropper det stående udvalg og afventer situationen hvis der skulle opstå muligheder igen i fremtiden for en samlet investering for alle beboere i Rækkerne.

Med venlig hilsen Torben Dan Pedersen