KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Nyhedsoversigen > Midterheller?


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Midterheller?

12. marts 2009

Hvor er der mest behov for midterheller i Øster Farimagsgade?
 
Københavns Kommune er indstillet på at sænke hastigheden i Øster Farimagagade og at lave en række fysiske foranstaltninger til at understøtte hastighedssænkningen. I en email af 11.12.2008 bekræfter Claus Rosenkilde fra kommunen dette, og efterlyser konkret hvor behovet for midterheller efter vores opfattelse er størst.
 
Vi har i bestyrelsen for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade modtaget og drøftet et forslag fra Ole Gade Lorentzen i Skovgaardsgade.
 
Forslaget går ud på, at der på hele stykket fra Øster Farimagsgade Skole til krydset ved Webersgade anlægges midtervulst som på Gammel Kongevej, at der anlægges en ny fodgængerovergang med helle i midten et sted mellem Skovgaardsgade og Wilhelm Marstrands Gade og at fodgængerovergangen i krydset ved Webersgade omlægges, så den bliver vinkelret på Øster Farimagsgade.
 
Et andet sted, der er mange krydsende fodgængere, er ved "Nøddeknækkeren" (Øbro Fri Skole med meget mere), hvor der også efter bestyrelsens opfattelse er behov for en midterhelle og sikre krydsningsforhold for fodgængere. Det samme gælder ud for Focus, vhro der ligeledes er en stor fodgængertrafik.
 
Vi vil gerne, at så mange som muligt inddrages i diskussionen, og vil derfor her efterlyse andre forslag og/eller kommentarer til det ovenstående. Svar til kommunen vil blive sendt i løbet af nogle uger.
 
Venlig hilsen
 
Thomas Krag
Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade.
Wilhelm Marstrands Gade 11
tk@thomaskrag.com

Se disse links til skrivelser om trafikforhold:

Trafikheller
Vejsikkerhed

Trafikforhold