KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Nyhedsoversigen > Sortedamsgruppen


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14


Sortedamsgruppen

Vi har modtaget følgende  fra Anne Brockenhuus-Schack:

BEVAR SORTEDAMS SØEN

Naboer til Sortedams Søen har stiftet Foreningen SORTEDAMGRUPPEN.

Sortedams Søen risikerer at blive omdannet til en metrobyggeplads. Søen er samlingspunkt og et rekreativt område for en stor gruppe Østerbro-borgere, som er meget bekymrede for de sociale, miljø- og sundhedsmæssige, økonomiske samt trafikale følger i den otte-ti års byggeperiode, hvor søen ifl. planerne delvis tørlægges. Møder med Metroselskabet og politikere har ikke gjort bekymringerne om konsekvenserne mindre.

For vi kan vente et trafikkaos med op til 720 lastbiler i døgnet i et område, hvor bl.a. fem skoler, tre børnehaver, tre vuggestuer og et fritidshjem ligger, samt store sundhedsmæssige og miljømæssige gener i form af støv, støj og rystelser af bygningerne. Dertil kommer, at Københavns Kommune åbenbart forgæves har ofret store midler på oprensning af søen og udsætning af fiskeyngel.

Formålet med at stifte en forening med demokratiske vedtægter er, at man gennem kontingenter kan rejse midler til foreningens arbejde for at sikre miljøet omkring Sortedams Søen. Midlerne vil bl.a. gå til annoncer i lokalpressen, advokatbistand, beboerarrangementer, kontrol af overholdelse af (de EU-skærpede) miljøregler mv. Foreningen vil også fungere som talerør over for offentligheden på vegne af sine medlemmer, beboerne og brugerne af søen. Vi vil også samarbejde om med andre borgergrupper i København i forbindelse med Metrobyggeriet.

Foreningen SORTEDAMGRUPPEN er generelt positive over for Metroen, men ønsker udbygningen af Metrocityringen udført med omtanke og omhyggelig planlægning i de enkelte lokalområder. Ligeledes vil vi gerne have alternative løsninger undersøgt. Dette vil også give lokalpolitikerne et mere seriøst beslutningsgrundlag. Men det haster. For inden udgangen af denne måned skal Borgerrepræsentationen træffe den endelige beslutning om søens fremtid.

Så giv dig selv, dit kvarter - og ikke mindst Sortedams Søen - en gave: Du kan melde dig ind i Foreningen SORTEDAMGRUPPEN og støtte arbejdet for dit kvarter. Et årskontingent koster kun 100 kr. pr. person, 50 kr. for pensionister og unge under 18 år samt 2000 kr. for foreninger.

Kontingentet kan indbetales på regnr. 9541, kontonummer 2505672618 - husk at opgive navn og adresse.

Se også foreningens hjemmeside: http://www.sortedamgruppen.dk/