Parkering

Parkering i Kartoffelrækkerne

Parkering er ikke tilladt på gågadearealet
- heller ikke med ØV-tilladelse.
Parkering er ikke tilladt i forhaver -
heller ikke i form af ”privatparkering”.