KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Pas på dit hus > Brandkamme


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Brandkamme

Brandgavle skal opretholdes, brandkamme skal være dækket med

teglsten.

Brandkammene markerer hvert hus for sig i rækken. De består af et

antal skifter muret op parallelt med tagfladen. De er afdækket med

blådæmpede vingetagsten.

Brandkammene bør ved reparation opmures med det originale

forbandt, profil, farvemønster og teglsten af samme udseende som

de oprindelige. De blådæmpede sten forhandles af Kalk- og

Mørtelværkerne.

Forneden afsluttes brandkammene (brandkamhovedet) med en

afdækning af zink.

I overgangen mellem brandkamme og tag, er udført en forskælling,

d.v.s. at skiferstenene er ført ca. 3 cm ind i en fals i brandkammene,

og mellem de enkelte skifersten er der anbragt et zinkindskud. Hele

falsen er til slut fuget ud med mørtel.

Forskællinger og murværk er udsat for nedbrydning af regn og frost

med fugtskader til følge. Indvendig viser utæthederne sig som

vandgennemslag eller løsnet tapet/puds på vægge eller loft.

Reparationen består i nogle tilfælde blot af en efterfugning. I andre

tilfælde må zinkindskuddet udskiftes.

I værste fald er brandkammene så ødelagte af vejr og vind, at en

total opmuring er nødvendig.

Reparation og vedligeholdelse af brandkammene er et fællesanliggende

for de berørte husejere - dog undtaget zinkindskuddet ved

skifertaget.

Tal derfor med naboen, hvis du opdager skavanker ved brandkammen.