KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Pas på dit hus > Facader


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Facader

a) Ydermure mod gade og gårdside skal opretholdes som blank

murværk med eksisterende forbandt, bånd og gesimser.

b) Eksisterende fagdelinger og muråbninger omkring vinduer og

døre skal opretholdes, dog kan mod gårdside udføres direkte

udgang fra stueetagen, samt opsættes franske altaner i de øvrige

etager, når bredden af eksisterende murhuller og kviste bevares.

Det betyder, at glatte facadesten af samme farve, struktur og dimensioner

som de oprindelige skal benyttes ved eventuelle reparationer.

Det originale murforbandt, farvemønster og relief på facaden og

eventuelt frontispice (gavlspids) skal bevares.

Murværket på facaderne må ikke males, sandblæses eller på anden

måde overfladebehandles.

Huse som var overfladebehandlet ved lokalplanens ikrafttrædning i

1988, må naturligvis bevare/vedligeholde deres daværende

overflade.