KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Pas på dit hus > Facadevinduer


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Facadevinduer

Vinduer i facader skal udføres af træ, som sidehængte

udadgående dannebrogsvinduer med planglas.

Vore huse har de såkaldte dannebrogsvinduer med to fag. I

hjørnehusene, i nogle af kvistene, samt enkelte bagfacader har dog

trefagsvinduer, der er opbygget på samme måde. Nogle af

frontispicehusene har på 2. sal vinduer med kun to ruder, dvs. uden

tværpost. Disse dannebrogsvinduer er et markant træk ved hele

bebyggelsen.

Eksisterende fagdelinger og dimensioner på vinduer må ikke

ændres.

Det medfører naturligt, at oprindelige murhuller ikke må ændres,

dog undtaget ved etablering af fransk altan, hvor bredden skal

bevares.

Skifersålbænke under vinduer skal bevares (kun til gaden) .

Udskiftning af vinduer

Det er væsentlig ved udskiftning af vinduerne at bevare det

oprindelige udseende.

Der ses efterhånden mange nye vinduer, fortrinsvis dannebrogsvinduer

med termoruder. Vinduerne er blevet skiftet ud for at spare

energi og i mange tilfælde også for at spare på arbejdet med

vedligeholdelse: maling, kitning, udskiftning af beslag m.v.

Ved udskiftning af vinduerne er det vigtigt, at der vælges dannebrogsvinduer

i de oprindelige mål, og med vandnæse på den

vandrette post samt på karmtræet forneden.

Forsatsvinduer

I stedet for en udskiftning af vinduer er det et alternativ at

vedligeholde og reparere de gamle vinduer og forsyne dem med

indvendige forsatsrammer. Udskiftning af vinduer er først og

fremmest en dyr fornøjelse. Reparation plus forsatsvinduer vil ofte

kunne udføres til en billigere pris.

Endelig er de gamle vinduer bedre afstemt til husene. Termorudernes

rammer er normalt bredere og giver et mere klodset vindue.

Hængslerne er anderledes, de karakteristiske hjørnebånd mangler

osv.

Af disse grunde må det anbefales at bevare de gamle vinduer, hvor

de endnu findes, med mindre rammer og karme er stærkt angrebet

af råd.

Ved valg af forsatsrammer skal man sørge for at finde en pæn og

enkel løsning. Tynde aluminiumsrammer er en mulighed, som er ret

billig og kun griber minimalt ind i vinduernes udseende.

Når gamle vinduer forsynes med forsatsrammer, er det vigtigt, at

det inderste lag glas slutter tæt til karmen (med tætningslister), mens

det yderste lag glas helst skal have en vis utæthed. I modsat fald kan

man få kondensproblemer. Er det eksisterende vindue "for tæt", kan

man bore huller skråt nedad indefra i den yderste ramme.

Såfremt man ikke ønsker forsatsrammer, der jo ofte vanskeliggør en

udnyttelse af vinduespladen - til nips og planter, kan man opsætte

koplede rammer direkte monteret på de eksisterende gående

rammer, eller en nyudviklet hærdet rude monteret på de

eksisterende gående rammer, ruden kaldes Optoglas, og denne

løsning kan absolut anbefales.

 

Vedligeholdelse af gamle vinduer

Når en snedkermester for årtier siden fik til opgave at fremstille et

vindue, blev de bedste og mest vellagrede træstykker nøje udvalgt.

Et hvilket som helst snedkeri havde altid et passende lager af

kvalitetstræ, der havde tørret helt naturligt på loftet, ofte i flere år. I

vore dage maskinfremstilles vinduer og døre af ovntørret fyrretræ

uden længere tids naturlig lagring og uden særlig sortering. Et

sådant maskinfremstillet vindue har ingen sammenligning med et

ældre håndlavet. Det fortæller garantiperiodens længde så sandelig

også; man får højst 5 år på de nye vinduer.

Vælger man at beholde de gamle vinduer, er det vigtigt at vedligeholde

og reparere dem rigtigt. Typiske problemer er:

- råd i underkarm og underramme

- rustne og/eller løse beslag

- dårlig tilpasning

- manglende kit

- afskallet maling

Råd/svamp konstateres ved at stikke en lommekniv ind i træet. Går

den uden særlig modstand mere end 5 mm ind i træet, er det

angrebet. Underkarm og underramme kan udskiftes af en snedker.

Rustne beslag skal afrenses og eventuelt fastgøres med nye

rundhovede skruer eller helt udskiftes. De indvendige beslag -

stormjern og anverfere - kan også med fordel udskiftes til de nye

vuggeanverfere og stormkroge.

Vinduesrammer må ikke, som det ofte er tilfældet, gå stramt i

falserne. Mellem karm og ramme må der gerne være 2-3 mm luft.

Vinduets tæthed opnås i anlægsfalsen. På denne måde holder

malerarbejdet væsentligt længere.

Kitfalsene skal holdes tætte for at modvirke fugt i træet og dermed

risiko for råd, svamp og frostskader. Gammel løs kit fjernes og

erstattes med ny linoliekit.

Vælger man selv at renovere sine vinduer, er fremgangsmåden, at

man brænder den gamle maling af ved hjælp af en varmeblæser

eller gasflamme (varmeblæseren har den fordel, at den ikke brænder

så kraftigt). Kitten omkring glasset opvarmes og skrabes af med

spartel eller stemmejern - til varmeblæseren fås en lille hætte, der

gør varmestrålen smallere, så glasset ikke bliver opvarmet og

springer - stifterne tages ud, og glasset afmonteres, og så er der

plads til afbrændingen på træet.

Hav tålmodighed og stå helst udenfor, da dampene fra den

opvarmede maling kan være giftige, alt afhængig af, hvilke

malingstyper, der har været malet med gennem årene. Tærede

beslag udskiftes, og de andre rustbeskyttes med mønje.

Når malingen er renset af, skal træet imprægneres grundigt, inden

der påføres maling. Det enkleste og mest effektive er at mætte træet

med linoliegrunder (koldpresset). Det gøres med pensel i flere

omgange, til træet er mættet (ca. 3 gange).

Er bundstykket i vinduesrammen meget medtaget, kan man sænke

vinduet ned i et "kar", lavet af et stykke plastic-tagrende i en

passende længde, lukket i begge ender.

Det kan også være så medtaget, at en snedker skal udskifte det.

Efter tørre- og hærdningstiden, hvor linolien udvider sig og derved

presses helt ned i træets inderste celler (det opbygger faktisk træet

igen), isættes glas, og der males.

Hvis der er valgt imprægnering med linolie, skal der helst males

med linoliemaling - alkyd-oliemaling kan anvendes, men indholdet

af terpentin vil opløse og nedbryde linolieimprægneringen.

Linoliemaling er giftfri og har en utrolig evne til at bevare de

underliggende materialer.

Det er en af grundene til, at vinduer i "vores kvarter" har holdt og

holder endnu. For inden akryl- og alkydoliemalingernes tid har der

her i landet i århundreder været benyttet disse traditionelle

malingstyper.