KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Pas på dit hus > Forhaver


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Forhaver

I gaderne skal den del af vejarealet, der er anbragt som forhaver,

opretholdes som have for den bagved liggende ejendom.

Forhaverne skal hegnes særskilt med et for kvarteret passende

hegn efter magistratens nærmere godkendelse.

Friarealet skal anlægges som opholdsareal.

Træer skal bevares i videst muligt omfang.

Det er magtpåliggende for bestyrelsen, at forhaverne opretholdes

som haver, ikke mindst da hele vejarealet incl. forhaverne er skødet

til husejerforeningen.