KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Pas på dit hus > Halvtag/Vindfang


Lokalplan 115
Energioplysninger
Byggeforeningsenergi
Indre Bys Lokaludvalg
Østerbro historie
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Høyensgade
Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg ParkSitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
06/08 2017 21:39:38

Halvtag/Vindfang

På forhavearealerne kan der efter Magistratens nærmere godkendelse

opføres vindfang og overdækninger af døre.

Franske altaner

 

b) Eksisterende fagdelinger og muråbninger omkring vinduer og

døre skal opretholdes, dog kan mod gårdside udføres direkte

udgang fra stueetagen, samt opsættes franske altaner i de øvrige

etager, når bredden af eksisterende murhuller og kviste bevares.