KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Pas på dit hus > Hoveddøre


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Hoveddøre

Døre og porte skal udføres af træ med fyldninger og inddelinger

som oprindeligt.

Ældre døre kan i de fleste tilfælde repareres og dermed bevares,

men hvis en dør skal udskiftes, kan de korrekte døre fås uden

væsentlige merpriser.

Hyppige problemer er utætheder og døre, der binder forneden. Ofte

kan de afhjælpes med tætningslister, dørringe i den rette tykkelse

eller nogle høvlstrøg i bunden af døren.

For at hindre vandindtrængen under hoveddøren er det væsentligt,

at både trappesten og dørtrin har fald udad. Desuden skal hovedd

øren have en velfungerende vandnæse. Forsyndelser mod disse

regler er ofte årsag til svampeskader.