KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Pas på dit hus > Isolering


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Isolering

Ved alle isoleringsarbejder er det vigtigt, at isoleringen udføres

korrekt. Hvis ikke den er udført "efter bogen" kan der - i værste fald

- opstå svamp. I bedste fald kan isoleringen vise sig at være nytteløs

- og altså en dårlig investering.

Vore huse er bygget af massiv mur og kan derfor ikke hulmurisoleres.

En udvendig isolering, også af tag og kviste, er udelukket, da

dette vil ændre husenes ydre. En indvendig isolering vil formindske

de i forvejen små rum.

Efterisolering kan derfor begrænses til :

- vinduer (forsatsvinduer eller termoruder)

- loft

- kviste (flunker dog minimalt)

- skråvægge/skunke

- paneler under vinduer

- kældergulv

- kældervægge (enten indvendig eller udefra)

Skråvæggene på 2. sal giver et stort varmetab, og der bør isoleres

mellem spærerne; men husk at der altid skal være minimum 5 cm

luft mellem taglægter og isolering.

Der kan så umiddelbart isoleres i en tykkelse, der svarer til

afstanden mellem undertag og undersiden af spærene - det vil i de

fleste tilfælde være 75 mm.

Herefter er der to muligheder:

- enten at montere membran (fugtspærre) og afslutte med ny

beklædning (gipsplader)

eller

- at montere lægter vandret på spærene. Herved opnås

mulighed for yderligere isolering. Også ved denne mulighed skal

der afsluttes med fugtspærre og beklædning.

Etageadskillelsen til loftet, som er uisoleret og bygget op omkring

hanebåndet, bidrager også til en stor varmeregning og/eller nogle

kolde rum på 2. sal. På grund af sin konstruktion er denne

etageadskillelse ikke så let at isolere.

Man kan lægge mineraluld på loftsgulvet (og bygge en ny gangbro

ovenpå), men kold luft fra undersiden af taget kan fortsat strømme

ind.

Selv om denne løsning erfaringsmæssigt hjælper noget, er det en

bedre idé at tage gulvet op og isolere med mineraluld (12,5 cm).

Herefter udlægges de gamle gulvbrædder eller et nyt spånpladegulv

i 19 mm’s tykkelse.

Paneler under vinduer kan fjernes, og det bagved liggende hulrum

på 20-30 mm kan udfyldes med mineraluld. Eventuelt kan anvendes

særlige radiatorplader, som under de beskedne pladsforhold yder en

bedre isolering.

Alle disse eksempler på isolering skal udføres "efter bogen", d.v.s.

med en tæt dampspærre (af alu- eller plastfolie) på isoleringens

"varme" side. Dampspærren skal forhindre, at vanddamp inde fra

trænger ud i konstruktionen og danner kondens med deraf følgende

risiko for råd og svamp.

Det må anbefales at søge kvalificeret hjælp hos håndværkere eller

arkitekter/ingeniører, når husene skal isoleres. For at forstå

isoleringens grundprincipper er det desuden en god idé at studere

speciallitteratur om emnet. Forkert udført isolering er på sin vis

værre end ingen isolering.

Man skal aldrig lade sig vejlede af farvestrålende brochurer med

mirakelløsninger.

Ved enhver form for isolering bør man meddele dette til sit

forsikringsselskab. På den måde får man også "checket af", at

isoleringen er udført i henhold til forsikringsselskabets opfattelse af

korrekt udført isolering, hvis der senere skulle ske en skade.