Litteraturliste

For den, der måtte ønske at samle sig yderligere viden, kan vi

henvise til følgende litteratur, der beskæftiger sig med vedligeholdelse

af huse:

Kell Elgstrøm: Vinduer, bevaring eller udskiftning (Arkitektur

Forum)

Andersen, N. E.: Isoler nu - hvordan boligens varmeøkonomi

forbedres (SBI 1979)

Bevaringshåndbogen (Chr. Ejlers’ forlag)

Blach, K. og Kjær, B.: Ældre Vinduer - forbedring eller udskiftning

(SBI 1984)

BPS-publikationer om renovering af etageejendomme:

- 100 - Fundamenter og kældre (Aug 1991)

- 101 - Ydervægge (Sep 1991)

- 102 - Vinduer og udvendigt træværk (Okt 1991)

- 103 - Tage (Aug 1992)

Bygningsreglement: 2, Bygningsreglement for småhuse, Ældre

etageejendomme - byggeskik og renovering (Byggestyrelsen)

Gør boligen bedre - brug energien rigtigt, håndbog for husejere

(Energistyrelsen/Dansk Teknologisk Institut 1992)

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret.: Håndbog for husejere

Jessen, Curt von: Byhuset - Byggeskik i Købstaden (Gyldendal)

Kjerulf, K.: Forebyggelse af svampeangreb i ældre

etageejendomme (SBI 1982)

Klint L.: Boligens vedligeholdelse. En praktisk håndbog (Gyldendal

1983)

Luft ud (Energistyrelsen, november 1992)

Mollerup, E.: Husbygningsmaterialer (1974)

Om byggeskik og vedligeholdelse (Miljøministeriet,

Fredningsstyrelsen)

Vort hus - Hvordan sætter jeg mit hus i stand (Foreningen til

Hovedstadens forskønnelse 1994)