KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Pas på dit hus > Skorstene


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Skorstene

Skorstene og fælles brandgavle skal opretholdes, brandkamme

skal være dækket med teglsten.

Skorstenspiberne er karakteristiske elementer ved husene og må

ikke fjernes.

Den oprindelige skorstenspibe er på mange huse ændret i tidens løb.

Nogle steder er tilføjet en betonskammel eller et langt rør oven på

skorstenen. Ingen af disse ændringer pynter eller forbedrer

funktionen. En gylden regel er dog, at vandet skal ledes bort fra

skorstenshullet.

Ved reparation bør skorstenspiben føres tilbage til sit oprindelige

udseende (Se Fig 1).

Nye skorstene af stål kan ikke godkendes.

Skorstenspiben bør jævnligt efterses for utætheder, da den er meget

udsat for vejr og vind - og syreholdig røg. Skaderne viser sig ved, at

dybe fuger opstår mellem stenene, som senere kan blive løse med

fare for at falde ned.

Løbesod

Skorstene, der ikke anvendes på grund af f. eks. fjernvarme, bør

lukkes foroven, så regnen ikke kan trænge ned og fremkalde

løbesod.

Efterhånden som de fleste huse får indlagt fjernvarme, overgår

skorstenen til alene at blive brugt i forbindelse med pejs eller

brændeovn. Røggasserne fra disse er sjældent i stand til at opvarme

skorstenen helt op til aftrækshullet, og resultatet er, at vanddampene

(f.eks. fra fugtigt træ) fortættes, og danner grundlag for dannelse af

løbesod.

Og endvidere øges problemet jo længere nede i huset, varmekilden

placeres. Løbesod ses som et brunligt udtræk i murværket, og

trænger ofte gennem både tapet og maling. Det er næsten kun

muligt at fjerne løbesod ved at udskifte de angrebne sten.

Hvis angrebene endnu ikke er synlige, er det en god idé at få ilagt

ISOKERN-elementer. Dette er en foring inden i skorstenen med et

isolerende materiale.