KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Pas på dit hus > Skotrender


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Skotrender

Et svagt punkt især ved frontispicehusenes tag er skotrenderne

(renden hvor to tagflader mødes). Den består af zink på et bræddeunderlag.

Skotrenderne er udsatte og må ofte repareres før resten af

taget. Selv mindre huller kan medføre store skader, og der bør

derfor foretages en udskiftning af hele skotrenden.

På grund af den stigende luftforurening bør man altid anvende en

tykkere zinkplade (zink nr.14) end den oprindelige.

Men husk, at kobber og zink ikke må berøre hinanden, d.v.s. at

såfremt der benyttes trykimprægneret træ, skal der være en lille

afstand mellem skotrendens zink og træet. Dette kan udføres med

små afstandsbrikker af plastic eller lignende, Alternativt kan der

udlægges et lag tagpap under zinken.