KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Pas på dit hus > Tagdækningen


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Tagdækningen

Tagdækning skal udføres med naturskifer eller andet plant

tagmateriale med tilsvarende udseende, dimension og

fastgørelsesmetoder.

Et af vort kvarters karakteristika er de mørke, ensartede skifertage.

På de fleste huse er taget stadig det oprindelige naturskifertag, der

dog mange steder har været udsat for mere eller mindre heldige

reparationer.

Det er en almindelig antagelse, at et naturskifertag kan holde mindst

100 år; men hvis taget vedligeholdes og repareres jævnligt, kan

naturskifertaget holde betydeligt længere. Det er tilrådeligt med et

jævnligt eftersyn af taget, både indefra og udefra. Indvendig skal

man selvfølgelig være opmærksom på vand på hanebåndsloftet

("spidsloftet"), fugtskjolder på de skrå ydervægge og på en eventuel

indvendig beklædning af hanebåndsloftet.

 

Reparation af tagdækningen

Ved reparation af skifertaget skal man anvende plader i samme

dimension som de oprindelige, som er 40 x 60 cm . 16. x 24", af

samme farve og med usynlig fastgørelse.

En del reparationer er udført med skifersten af et andet format, da

det kan være svært at få fat i sten i den dimension, der ligger på vore

huse. Der er dog ofte mulighed for at finde de rigtige sten hos

firmaer, der sælger brugt bygningsmateriel.

De synlige taglægter skal gås efter for brud og råd. Hvis lægterne er

intakte, kan man forlænge levetiden ved at stryge de synlige flader

med imprægneringsvæske, som f.eks. BORACOL. Det bedste

tidspunkt for denne behandling vil være hen på eftersommeren,

hvor træet er udtørret maksimalt.

 

Udskiftning af tagdækningen

Er taget meget medtaget eller træværket angrebet af råd eller svamp,

må det overvejes at udskifte hele taget eller en større del af det. Det

er en beslutning, der bør tages i samarbejde med fagfolk, og efter en

nøje vurdering af mulighederne for en afgrænset reparation.

Eventuel ny tagdækning skal være plane sorte plader i en dimension

så tæt på de oprindelige pladers dimension som muligt, og uden

afklippede hjørner.

Ved udskiftning er der således mulighed for at vælge mellem

naturskifer og eternitskifer. Nogle vælger, af økonomiske grunde,

den billigere eternitskifer. Den har dog en meget kortere levetid end

naturskifer, og bliver mindre pæn med alderen.

Det må derfor anbefales at få tilbud på begge løsninger, da

naturskifer ikke altid er så dyr, som rygtet vil vide.

I de fleste tilfælde er det muligt at genbruge nogle af de gamle

skifersten til at dække tagets ene side.