KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Pas på dit hus > Tagrender og nedløbsrør


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Tagrender og nedløbsrør

Tagrender og nedløbsrør skal sikre, at al nedbør, der rammer

tagfladen, føres til kloakken. Tagrenderne skal derfor være tætte og

med fald mod nedløbet, der ligeledes skal være tæt og uden

tilstopninger. En gang om året skal tagrenderne tilses og om

nødvendigt renses.

Man kan forebygge eventuel tilstopning af tagnedløbet ved at

placere et bladfang (en buet rist) over selve nedløbet - den koster en

snes kroner og kan spare en masse besvær med oprensning og

reparation ved følgeskader af tilstopning.

I regnvejr bør det undersøges, om der løber vand ned af muren, og

om dette skyldes utætheder i tagrende eller nedløb. Vandet kan

trænge gennem murværket og ind i etageadskillelsen eller andet

træværk. Dette kan starte en svampeskade, der i værste fald kan

sprede sig til nabohusene.

Med tiden bliver zinken i tagrender og nedløbsrør - på samme måde

som alle de andre zinkpartier på taget - tæret af den forurenede luft,

og må udskiftes.

Tagrender og nedløb bør udføres i zink. Nye tagrender skal have

samme profil og dimension som de oprindelige.

Ved udskiftning vælger mange - i stedet for zink - grå plast, som er

en billigere - men absolut ikke så køn en løsning.