KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Pas på dit hus > Tagvinduer


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Tagvinduer

Ved udskiftning af taget skal det selvfølgelig overvejes at udskifte

eventuelle gamle tagvinduer og isolere tagetagen, men i øvrigt kan

tagvinduer udskiftes med nye, hvad enten det er i forbindelse med

udskiftning af taget eller ej.

Tagvinduer mod gadeside skal udføres som traditionelle 4- eller 6-

stens jernvinduer (en gammel målangivelse, der refererer til

teglstensmål), eller som vinduer i træ med tilsvarende mål. Mod

gård må dog installeres almindelige ovenlysvinduer.

Det oprindelige mål, ca. 55 x 70 cm, svarer til Velux type GGL 102.

På tagfladen mod gaden bør der maksimalt isættes 2

ovenlysvinduer, af typen Velux GGL 102.

Eventuelt større vinduer - 78 x 98 cm (Velux type GGL 304), kan

godkendes mod gården, forudsat placeringen på tagfladen og

afstanden fra overkant vindue til tagryggen er den samme som

oprindelig.

Der bør kun isættes 1 tagvinduer i frontispicens tagflade, svarende

til Velux type GGL 102 (55 x 70 cm).

Det kan anbefales at anvende tagvinduer af typen VELUX GVO,

der meget ligner de oprindelige tagvinduer, og som anbefales af

myndighederne til fredede og bevaringsværdige huse.