KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden  > Pas på dit hus > Vejledning i byggeansøgning


Lokalplan 115
Indre Bys Lokaludvalg
Trafikforeningen Webersg.
Voldmestergade historie

Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade
Hallinsgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg Park


 Sitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
19/10 2017 09:57:14

Vejledning i byggeansøgning

 

Vejledning: Byggetilladelse - hus

 

Ansøgningsskema
Større byggearbejder og væsentlige benyttelsesændringer kræver at du udfylder
ansøgning om byggearbejde.

Sammen med byggetilladelsen modtager du påbegyndelses- og færdigmeldingskort. Du skal herefter videresende kortene til det bygningsinspektorat, der skal føre tilsyn med byggeriet. 

Hvis projektet ændres under byggeprocessen, skal bygningsinspektoratet underrettes, så der kan tages stilling til ændringerne. Ibrugtagningstilladelse udstedes, når byggeriet er færdigt og godkendt og udleveres til dig, når ibrugtagningstilladelsesgebyret er betalt.


Vær opmærksom på at: 

 

Visse mindre byggearbejder (ombygninger som f.eks. udvidelse af wc-rum og installation af bad heri, nedtagning af væg eller opsætning af brændeovn) ikke kræver byggetilladelse. Det skal blot anmeldes til Center for Byggeri.  

Ansøgningen skal vedlægges tegning i tre eksemplarer i målestok 1:100 samt evt. dispositionstegning.  

Hvis du ændre på husets ydervægge (fx vinduer eller nyt tag) og udseende er det afgørende at du nøje følger lokalplanens bestemmelser

2012: Ansøgninger om bygningsændringer og fravigelser fra lokalplanen skal sendes til

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Byggeri

Njalsgade 13

Postboks 416

1504 København V.