Vejforhold

 

Kartoffelrækkerne -

er vores gader på godt og ondt. Vi
oplever ulemper i form af udgifter og besvær, fordi
husene er bygget i begyndelsen af 1880.erne. Men det
betyder også, at vi har fået godkendt en hel særlig status
hos myndighederne: gågaden på midterstykket er noget
særligt for Kartoffelrækkerne. Her er plads til at v.re,
og vi er fri for parkerede biler. Det er et gode, vi
værdsætter.
Selv om gaderne er privatejede, er de alligevel en del af
det offentlige trafiknet i kommunen. Vi har dog fået
gennemført forbud mod "uvedkommende" indkørsel.
Kun ærindekørsel er tiladt.

Vedligeholdelse

Hver husejer er forpligtet til at holde sin vejdel i orden.
Det indebærer fejning og snerydning. Der skal også fejes
og sneskovles ud mod Øster Farimagsgade og Øster
Søgade. Sne kan blot skovles ind i egen forhave. På
gaden er det smart at samarbejde med naboen, således at
der laves snebunker for hver andet hus. På solsiden skal
fortovet holdes frit. Manglende snerydning hos en eller
flere husejere kan indebære, at renovationsfolkene
nægter at tømme affaldsbeholdere i hele gaden.
Brug grus i stedet for salt ved isglat føre. Det skåner
træerne og katte- og hundepoterne, og det er mere
effektivt.
Når isen er smeltet, og foråret bryder frem, er der i flere
gader tradition for at arrangere ”Store Fejedag” . en
slags hovedrengøring af fællesarealerne. Måske trænger
gadebordene også til en omgang.