ECKERSBERGSGADE
Velkommen  > Antenneforening


Gadeformand
Louise Kyhl (nr. 37)
Tel. 26807804
Mail:louisekyhl@gmail.com 

Gadeudvalg
Ulrik (24)
Lisbeth (11)
Tommy (34)
Charlotte (12)
Marie-Louise (29)
Tina (23)

Webredaktør
Troels Skjelbo (nr. 12) Mail:troels@skjelbo.com 

Ansvarlig opslagstavle
Hanne Andersen (nr. 26) Mail:humle.a@get2net.dk


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
06/08 2017 10:54:56

Antenneforening

 

SME Antenneforening

Skovgårdsgade (ulige numre), Wilhelm Marstrands Gade og Eckerbergsgade (lige numre).

Foreningens formål

Foreningens formål er drift af et kabelanlæg for levering af TV og Radiosignal fra YouSee (TDC Kabel TV) til husene beliggende omkring de to gårde Skovgårdsgade/Wilhelm Marstrands Gade og Wilhelm Marstrands Gade/Eckersbergsgade.

Foreningens anlæg

Foreningens anlæg består af kabelanlæg i de to nævnte gårde, med tilhørende basisinstallationer i kældrene under hjørnehusene Wilhelm Marstrands Gade/Farimagsgade.
Forsyningen til det enkelte hus sker fra fordelerbokse opsat på gårdsiden. Hver fordelerboks dækker to ejendomme.
Fra anlæggets fordelerbokse monteres et stik i hvert tilsluttet hus. Yderligere fordeling af signalet indenfor huset er foreningen uvedkommende.

Fordelerboks for to huse
Anlægget er opbygget / vedligeholdes af installatør Connect-Me ApS (Martin Sørensen) telefon 4098 4790 / 7020 1559 MS@connect-me.dk.

Medlemskab

Alle ejendomme beliggende mod de to gårde kan blive medlem af foreningen. Ved ejerskifte skal der tegnes nyt medlemsskab i foreningen.
Prisen for medlemskab udgør kr. ?,- og indbefatter installation af stik i den pågældende ejendom, skulle et ikke allerede findes.
Prisen for signalleverance udgør i 2012 kr. 4.200,- som opkræves helårligt umiddelbart efter afholdelse af generalforsamlingen.

Generalforsamling

Generalforsamling er afholdt den 16. februar 2009.

Kontaktpersoner

Foreningens kontaktpersoner findes på Wilhelm Marstrands Gades forside i listen med gadens kontaktpersoner.