ECKERSBERGSGADE
Velkommen  > Gade og fortov


Gadeformand
Louise Kyhl (nr. 37)
Tel. 26807804
Mail:louisekyhl@gmail.com 

Gadeudvalg
Ulrik (24)
Lisbeth (11)
Tommy (34)
Charlotte (12)
Marie-Louise (29)
Tina (23)

Webredaktør
Troels Skjelbo (nr. 12) Mail:troels@skjelbo.com 

Ansvarlig opslagstavle
Hanne Andersen (nr. 26) Mail:humle.a@get2net.dk


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
06/08 2017 10:54:56

Gade og fortov

Gade og fortorv

Her kan du læse om snerydning, opgravninger, parkering, hegn, træer og postkasser

Gaderne i Kartoffelrækkerne - og altså også Eckersbergsgade – har indtil nu haft status af private fællesveje, således at vedligeholdelse af gaderne og snerydning påhviler henholdsvis Husejerforeningen og de enkelte husejere. Fremover vil dette kun gælde for midterstykkerne. Borgerrepræsentationen har nemlig i januar 2012 besluttet, at Kommunen vil overtage gaderne som offentlige veje bortset fra midterstykkerne og indføre parkometerparkering. Snerydning og gadevedligeholdelse af Eckersbergsgade (bortset fra midterstykket) vil efter overtagelsen påhvile Kommunen. Overtagelsen forventes at ske i løbet af 2012, men det præcise tidspunkt er endnu ikke kendt.  

For at begrænse den forventede trafikforøgelse i forbindelse med at Eckersbergsgade åbnes for almindelig parkeringstrafik, har gaden den 5. februar 2012 på et gademøde vedtaget at tilslutte sig et forslag fra Husejerforeningen om, at der etableres to vejbump i gaden. På samme møde var der tilslutning til at få optegnet parkeringsfelter på skyggesiden for at sikre, at især biler, der ikke er kendt med kvarteret, kan parkere uden at blokere for indgang til forhaverne og uden at blokere for anden kørsel på gaden. Begge dele planlægges gennemført så hurtigt som muligt.

På midterstykket af Eckersbergsgade foregår gadens sociale liv. Her findes borde, bænke, legehus og sandkasse. Placeringen aftales regelmæssigt på de årlige gademøder, således at ingen bliver uforholdsmæssigt belastet af de fælles aktiviteter.

Undermenu