ECKERSBERGSGADE
Velkommen  > Gadens fællesudstyr


Gadeformand
Louise Kyhl (nr. 37)
Tel. 26807804
Mail:louisekyhl@gmail.com 

Gadeudvalg
Ulrik (24)
Lisbeth (11)
Tommy (34)
Charlotte (12)
Marie-Louise (29)
Tina (23)

Webredaktør
Troels Skjelbo (nr. 12) Mail:troels@skjelbo.com 

Ansvarlig opslagstavle
Hanne Andersen (nr. 26) Mail:humle.a@get2net.dk


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
06/08 2017 10:54:56

Gadens fællesudstyr

Gadens fællesudstyr


Presenninger og pavilloner

Presenninger og pavilloner kan lånes også til private fester. Henvendelse til Elsebeth og Ulrik i nr. 24. 


Gadestige

Gadestigen er hos Merete i Øster Søgade nr. 58.

Men Yvonne og Niels i nr. 25 har også en stige liggende i forhaven, der må benyttes af gaden.

Kloakrenserne (kort og lang) 

Christine i nr. 16 og Kari i nr. 15 har kloakrenserne.


Vandlåsnøgle/T-nøgle 

Disse bruges til at lukke af for hovedvandledningerne for enden af husrækken i henholdsvis Øster Farimagsgade og Øster Søgade.

Ved brud skal hovedvandhanen for hele gadestykket lukkes. I Eckersbergsgade skiller det i ulige gadenumre mellem nr. 21 og 23 og i lige gadenumre mellem nr.?? og nr.??   

Merete i nr. 58 og Steen i nr. 21 har en T-nøgle til afbrydelsen.

Husejerforeningen afholder udgifterne, hvis der er brud på fællesanlæg. Kontakt derfor straks gaderepræsentanten, husejerforeningens formand eller kasserer.

Det er en god ide at aflevere en seddel med navn og husnummer, når du låner noget.

Midterstykket

På midterstykket har Eckersbergsgade to sæt borde/bænke, en sandkasse og et legehus.