ECKERSBERGSGADE
Velkommen  > Håndbog for Eckersbergsgade


Gadeformand
Louise Kyhl (nr. 37)
Tel. 26807804
Mail:louisekyhl@gmail.com 

Gadeudvalg
Ulrik (24)
Lisbeth (11)
Tommy (34)
Charlotte (12)
Marie-Louise (29)
Tina (23)

Webredaktør
Troels Skjelbo (nr. 12) Mail:troels@skjelbo.com 

Ansvarlig opslagstavle
Hanne Andersen (nr. 26) Mail:humle.a@get2net.dk


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
06/08 2017 10:54:56

Håndbog for Eckersbergsgade

Håndbog for Eckersbergsgade

-       en kartoffelrække

 

C.W. Eckersberg: De tre parcer Clotho, Lachesis og Atropos.1808

 

 

 

Februar 2012

 

FORORD FRA GADEUDVALGET

Så vidt vi ved, er dette den fjerde version af Eckersbergsgades helt egen håndbog. Den afviger ikke meget fra den forrige, som udkom i 2001, men da der er gået mere end ti år siden sidst, er der mange faktuelle forhold, der har ændret sig. Det er primært dem, vi har rettet.

I løbet af de sidste ti år har der været stor udskiftning i gadens beboere, og vi håber, at de mange nye ansigter heri kan finde svar på nogle af de spørgsmål til gadens regler, ordninger og traditioner, som måske er opstået.

Det er ikke sikkert, vi har fået alle rettelser med, men hvis du opdager noget, som ikke er i overensstemmelse med sandheden, vil vi gerne vide det, så vi kan rette det i den version, der kommer til at ligge på www.kartoffelraekkerne.dk.

På denne hjemmeside kan du/I i øvrigt finde gode råd til vedligehold af dit hus, de enkelte gaders egne sider (vores er der så p.t. ingen der vedligeholder, så der er med andre ord plads til forbedring), debat om udviklingen af kvarteret og køb og salg af diverse på Opslagstavlen.

Desuden gør vi opmærksom på to andre publikationer:

Kartoffelrækkehåndbogen, som Husejerforeningen udgav i 2000. Her finder du megen nyttig information om love og regler, og ikke mindst giver den gode vink til forbedring og bevarelse af vores smukke gamle huse.

Kar­toffelrækker­ne af Olaf Harsløf og Anne Røssell, 2, udgave København 2010. Her får du rullet hele historien om vores historiske huse ud.

Med venlig hilsen

Gadeudvalget

Februar 2012