ECKERSBERGSGADE
Velkommen  > Husejerforeningen


Gadeformand
Louise Kyhl (nr. 37)
Tel. 26807804
Mail:louisekyhl@gmail.com 

Gadeudvalg
Ulrik (24)
Lisbeth (11)
Tommy (34)
Charlotte (12)
Marie-Louise (29)
Tina (23)

Webredaktør
Troels Skjelbo (nr. 12) Mail:troels@skjelbo.com 

Ansvarlig opslagstavle
Hanne Andersen (nr. 26) Mail:humle.a@get2net.dk


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
06/08 2017 10:54:56

Husejerforeningen

Husejerforeningen

Du/I skal som ejer(e) være medlem af Husejerforeningen i området. Dette fremgår af de oprindelige ejendomsskøder. For­eningens formand, næst­formand og kasserer vælges direkte på generalforsam­lingen, mens resten af be­styrelsen består af repræsentanterne for de enkelte gader.


Husejerforeningen har et sæt love, som bl.a. fremgår af foreningens hjemmeside. Lovene afgrænser, hvilke udgifter foreningen afholder i for­bindelse med kloakker, hovedvandledninger, vedligeholdelse af gade m.v. Fælles og udgiftskræ­vende aktiviteter i foreningen vedtages herud­over i for­bindelse med den årlige ge­neralforsamling i februar måned.


Efter hver generalforsamling uddeles sammen med referatet en over­sigt over bestyrelses medlemmer og vigtige telefonnum­re i øvrigt (ved vandskader osv.).

Fællesudvalget er et kontaktudvalg bestående af Husejerfore­ningens formand og foreningsformændene i Hallinsgade, Schwa­rtz­gade og Voldmestergade, som har deres egne foreninger.