ECKERSBERGSGADE
Velkommen  > Om C.W. Eckersberg


Gadeformand
Louise Kyhl (nr. 37)
Tel. 26807804
Mail:louisekyhl@gmail.com 

Gadeudvalg
Ulrik (24)
Lisbeth (11)
Tommy (34)
Charlotte (12)
Marie-Louise (29)
Tina (23)

Webredaktør
Troels Skjelbo (nr. 12) Mail:troels@skjelbo.com 

Ansvarlig opslagstavle
Hanne Andersen (nr. 26) Mail:humle.a@get2net.dk


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
06/08 2017 10:54:56

Om C.W. Eckersberg

C.W. Eckersberg (2. januar 1783 - 22. juli 1853)

Christoffer Wilhelm Eckersberg var en dansk maler.


Eckersberg lagde grunden til den danske guldalders malerkunst. Hans elever hørte til denne periodes ypperste kunstnere, for eksempel Christen Købke, Martinus Rørbye, Wilhelm Bendz og Constantin Hansen, og derfor betragtes han også som en af den danske Guldalders hovedpersoner.


Efter konfirmationen kom han i malerlære hos maleren Jes Jessen i Åbenrå og fortsatte 17 år gammel i malerlære hos Joh. Jac. Jessen iFlensborg, hvor han blev svend i maj 1800. Han blev i 1803 optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi og var elev hos Jacques-Louis David, Paris, 1811–1812.


Han udnævntes i 1818 til professor ved Kunstakademiet. I 1819 fik han af Admiralitetet adgangstegn til Holmen (Gammelholm), så han fik mulighed for at dyrke sin store passion for skibe.


Når orlogsgasterne om sommeren svømmetrænede på Holmen, havde Eckersberg lejlighed til at betragte nøgne mænd og vurdere deres legemsbygning. Han kunne således vælge de nøgenmodeller, som han havde brug for til sine malerier ud over de modeller Kunstakademiet stillede til rådighed.


Eckersberg var direktør for Kunstakademiet 1827–1829. Han døde under koleraepidemien i København 1853 og ligger begravet på Assistens Kirkegård.


   

C.W. Eckersberg: Kvinde foran et spejl. 1841


Under sit treårige studieophold i Paris 1810-13 lærte Eckersberg (1783-1853) bl.a.,  hvordan man med udgangspunkt i modelstudiet kan opbygge en handlingsmættet, figurrig komposition.


Som professor på Kunstakademiet indførte han i 1833 studiet efter kvindelig nøgenmodel. Han opfordrede eleverne til at give deres modelstudieren genreagtig karakter i stedet for blot at lade dem fremstå som øvelsesstykker.


Modellen, som Eckersberg ofte anvendte, hed Florentine. Bag den tilsyneladende kølige iagttagelse af modellen ligger et raffineret spil af tilsløringer og afdækninger, hvori spejlet indgår som et aktivt element.


Et fremragende eksempel på en sådan studie fra Eckersbergs egen hånd ses i Kvinde foran et spejl. 


Side om side med nogle af sine elever malede han under sommerøvelserne på Akademiet dette poetiske billedeaf en Venus fra Milo i kød og blod.