Forbrug af energi og vand i Kartoffelrækkerne

Ved klik i det farvede område kan du se eksempler på forbrug af el, gas, varme og vand i Kartoffelrækkerne.
Varme vises både som faktisk forbrug og som graddags-korrigeret forbrug.
Det korrigerede forbrug tager højde for, at forbruget alt andet lige er større
i kolde år end i varme år, og gør det lettere at sammenligne de forskellige år.
Luk for varmen om sommeren


Se youtube-video her (varighed 1½ minut) eller klik på "Sommerluk.dk" for nærmere vejledning.

Relevante links i øvrigt

www.energitjenesten.dk, gratis konsulenttjeneste, der rådgiver borgerne om alt inden for god energiudnyttelse i boliger mmm.
byggeforeningsenergi.dk, hjemmeside med masser af oplysninger og gode råd til byggeforeningshuse.
strandvejskvarterets energigruppe, god hjemmeside fra en aktiv gruppe i en nabo-byggeforeningshusforening.

Hvem står bag?

Tal mv. er indsamlet og præsenteret af Ebbe Kvorning Andersen, Thomas Krag og Jens Peter Vesterager, alle fra Wilhelm Marstrands Gade.

Siden er sidst opdateret 20.02.2014.