FÆLLESUDVALGET

HØRINGSBERETTIGET PART I LOKALPLANSAGER

Kartoffelrækkernes Fællesudvalg (FU) er et koordinerende organ nedsat af de tre husejerforeninger i Kartoffelrækkerne.

Fællesudvalget har høringsret i sager under lokalplanen for Kartoffelrækkerne, Lokalplan 115, og i alle generelle spørgsmål der vedrører flere af de tre husejerforeninger.

FU består af formændene for husejerforeningerne eller deres repræsentanter.

FU kan kontaktes via kartoffelraekkernefu@gmail.com eller via de respektive foreningers forpersoner som kan vurdere om en sag er relevant for FU og i givet fald ekspederer den videre til Fællesudvalget.

Aktuelle medlemmer

HØF:
Jesper Linell, Wiedeweltsgade 25
HALLINSGADE:
Sysse Engberg, Hallinsgade 39
J. A. SCHWARTS GADE:
Susanne Kleist, J. A. Schwartz Gade 11