WILHELM MARSTRANDS GADE
Velkommen 2017 > 2009


Gadeformand:
Gunvor Bjerre

Gadenæstformand:
Ulla Nøhr

Kasserer:
Sten Gerdes

Webredaktør:
Lars Storm

Se beboerlisten her

 


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
02/10 2017 17:31:24

2009

Julestemning onsdag den 16. december:

Der var Flaskeindsamling søndag 29/11 til onsdag 2/12.

Lystænding og gadefejning søndag den 15. nov.

Billeder

Gademøde 5. november. Se referat.

Der var indsamling af vin-, spiritus- og snapseflasker fra 23/8 til 26/8.

Gadefest 15. august

OBS: Vi har endelig fået udskiftet sandet i sandkassen, i den forbindelse vil vi
anbefale at man lukker låget efter børnene når de har leget så kattene ikke
forretter i sandet. Så bliver sandet ved med at være friskt og dejligt at
lege i længst mulig tid.

Grillen der står på midterstykket af gaden er til fælles afbenyttelse.

Jens Peter
/Formandskabet

Sankt Hans aften i gaden tirsdag den 23. juni kl. 18.30.
Vejret var godt:
Se Claus' billeder

For de gamle som faldt ...

Status for Gadefejningen er at vi nåede langt det meste
af det vi gerne ville.

Vi mangler dog stadig følgende:
* Maling af borde og sandkasse
* Udskiftning af sand i sandkasse
* Gødskning af gadetræer/gadebede
* Nedtagning af cykelstativ ud for nr.7
* Maling/reparation af bænk

Interesserede i at deltage i disse aktiviteter kan sende mig en mail,
ellers annoncerer jeg når vi har købt maling og fundet en bil med
trækkrog til bortskaffelse og tilvejebringelse af nyt sand.

Folk opfordres stadig til selv at feje foran egne haver når der ikke er
parkeret biler.

Alt godt fra Formandskabet.

/Jens Peter

Gadefejning lørdag den 18. april kl. 14-16:

Intentionen med gadefejningen er at vi får ryddet op efter vinteren, og
klargjort gaden til sommeren.
 
I det ligger dels at:
* gaden fejes
* rendestenene rengøres for ukrudt.
 
Vi håber samtidig at I vil benytte lejligheden til at rydde lidt op i
forhaverne og studse hækkene ud mod gaden hvor dette er tiltrængt.
 
Derudover er der en række praktiske ting af fælles karakter vi ønsker
at tage hånd om:
* Reparation af borde
* Reparation af plantekasser
* Rengøring af bede for enden af gaderne
* Klipning af gadetræer
* Maling af borde og sandkasse
* Evt. udskiftning af sand i sandkasse
* Plakatsøjlen skal også lige have en tur, plakaterne er ved at
falde ned, hvorfor der skal renses lidt ud, og sættes en ny lampe på
toppen der duer.
 
Jeg vil se til at der er købt ind til ovennævnte aktiviteter. Alt
afhængigt af vejret kan vi gå i gang med dem, noget bliver vi måske
nødt til at udsætte til weekender her i den første del af sommeren.
 
Der drikkes kaffe og den slags ca. kl. 16.00, sørg selv for kaffe mv., evt.
også kager
 
Mvh.
Formandsskabet
/Jens Peter

Gademøde onsdag 4. marts. Referat er omdelt. Og ligger under Referater.

Fastelavn i gaden søndag den 22. februar:
Snevejr i februar:
5. februar. Flaskeafhentning:
Oprydning nytårsdag:
Godt nytår: