WILHELM MARSTRANDS GADE
Velkommen 2017 > 2011


Gadeformand:
Gunvor Bjerre

Gadenæstformand:
Ulla Nøhr

Kasserer:
Sten Gerdes

Webredaktør:
Lars Storm

Se beboerlisten her

 


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
02/10 2017 17:31:24

2011

Lystænding søndag den 27. nov.


Flaget er tilbage!
Ole forlader os alligevel ikke. Se flagreglerne under Faciliteter.

Gademøde afholdt på Delish 11. oktober. Se referat.

Gadefest afholdt i fint vejr lørdag den 20. august.
(Ifølge Jørn Polack er det gadefest nr. 35.)
Nogle billeder:  

Efter syndfloden:

 
Mere:


Det var en lørdag aften ... (2. juli)

Arbejdsdag søndag d. 26. juni:

 
Opgaver:
* maling af borde-bænke og sandkasse
* udskiftning af træværk
* opsætning af opslagstavle
* fejning af gade/ tjek på bede

 
To væsentlige informationer hjembragt fra sidste husejerforeningemøde af Gunvor:
 
Loppemarked arrangeres i år 18. juni.
 
Kommunen har udvidet vores ØV parkeringsområde med en såkaldt flexzone, hvor vi må parkere helt ned til Frederiksborggade og Nørreport. Det samme må NV
se den eksakte zonering på http://www.parkering.dk/  og søg kort over Indre by.
 
/Formandsskabet

Rapport fra bedekonerne (9. maj)
Kære alle.
På sidste gademøde blev der nedsat en gruppe, der skulle tage sig af gadens blomsterbede. Disse bedekoner har nu lavet et raid:
- Der er lagt diverse forårsløg og plantet vinca i bedene ved træerne.
- Der er lagt lidt forhøjede sten i træbedene i skyggesiden for at forhindre biler i at køre over planterne
- Der er indkøbt og beplantet 3 nye store potter (de gamle er rådne i bunden og kan ikke flyttes.) Det er meningen, at de nye kan flyttes rundt, evt som "chikane" for gennemkørende biler, så de må sagtne farten.
- Der er plantet to roser + flere vinca i hvert bed for enden af gaden. Ligusterne er klippet ned, så roserne kan få lys. Det er roser, der skulle blomstre hele sommeren.
 
Så krydser vi fingre for, at væksterne overlever, vokser og blomstrer.
 
Vi håber, I synes om det. Det skal jo lige have lov til at gro til.
Hjælp gerne med at fjerne papir, plast, cigaretskod m.m., som blir smidt i bedene.
 
På bedekonernes vegne
Gunvor (13)

EFTERLYSNING!
Hvor er gadens stige?
Den er nu på sin plads.

BREAKING NEWS!
Ole flagmand har i dag (8. marts) meddelt
at han er ved at flytte fra området, og derfor
ikke kan hejse flaget mere!

Fastelavn  afholdtes lørdag den 5. marts.

Gademøde med fællesspisning mandag den 28. feb. kl. 18.00
Sted: spisestedet DELI på hjørnet af Uppsalagade og Lundsgade.
Se referat under Referater.


Husk:
at aflevere forbrugstal til Ebbe snarest.

Sidste flaskeafhentning var
søndag 23. jan. - onsdag 26. jan.

Resultatet af afstemningen om flaskeafhentningsordningen:

I alt blev der indleveret 18 sedler med 22 tilkendegivelser.
Fordelingen var som følger:  
5 for forslag om at gadekasse betaler min. 600 kr. for afhentning af flasker.  
2 for forslag for at hvert hus betaler afhængigt af brug af ordningen. 
14 for at alle blot afleverer flasker i de offentlige containere til formålet.
1 ved ikke. 
I tillæg var der input i form af et ønske om placering af en container nærmere på end tilfældet er nu.
 
På denne baggrund har vi valgt at opsige ordningen.
 
/Formandsskabet
Jens PeterGodt nytår!