WILHELM MARSTRANDS GADE
Velkommen 2017 > Faciliteter


Gadeformand:
Gunvor Bjerre

Gadenæstformand:
Ulla Nøhr

Kasserer:
Sten Gerdes

Webredaktør:
Lars Storm

Se beboerlisten her

 


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
02/10 2017 17:31:24

Faciliteter

Gadens grej

På denne side finder du lidt om de forskellige ordninger vi har i vores gade.

Flag

Flagregler:

Flaget har fast station hos Valore i WMG nr. 29.
Flaget sættes normalt i blomsterkassen på midterstykket ud for WMG nr. 10.
Det står enhver frit for at låne flaget til en hvilken som helst begivenhed i gaden. Men man bedes orientere enten flagmanden eller bestyrelsen.
Flagningen er for alle, uanset alder og køn.
Flagmanden følger fødselsdagskalenderen på WMGs hjemmeside, men man kan anmode om specielle flagninger hvis dette ønskes.
Flagmanden udfærdiger et fødselsdagskort med foto og tekst som sættes på flagstangen.
Har man ikke haft kontakt med flagmanden senest 3 dage før fødselsdagen er man velkommen til selv at sætte flaget, da flagmanden i så fald er indisponibel.
Flagmanden vedligeholder flagstangen.
Eventuelle klager indbringes for bestyrelsen som træffer de fornødne dispositioner i påkommen anledning. 
Flagmanden kan kontaktes som følger:

Ole Ørslev

Malmøgade 5a, 2100 KBH. Ø

0045 35267616 fastnet

0045 20201013 mobil Ole

olq@privat.dk

Stige

Gadens stige hænger i gården hos Hanne Mulvad i nr. 2A. Ring på eller læg besked hos Hanne hvis du låner stigen (tlf. 35 43 01 08, e-mail: hanne.mulvad@get2net.dk). Husk at samle og ophænge stigen korrekt, når den leveres tilbage (den brede del skal vende indad, og de beslag der låser stigens ene del mod den anden, skal vende nedad). Stigen er stor og tung og skal normalt håndteres af to personer.

Kloak

Gunvor og Asbjørn (13) har tidligere påtaget sig at gå rundt til alle på store fejedag og tømme afløb. Renseskovlen kan lånes efter behov.

Telte

Gadens telte ligger i bænken ud for nr. 19. Der er mulighed for at overdække en del af midterstykket, samt opsætte 4 mindre delvist havarerede pavilloner. Alt kan lånes til privat brug.

Værktøjslaug

Wilhelm Martstrands Gade har dannet et værktøjslaug, der bl.a. råder over en el-motorsav, en bajonetsav, en rundsav, en polérmaskine, en båndpudser og en højtryksrenser. Kan lejes af ikke-medinvestorer. Nærmere oplysninger fås hos Sten i nr. 25.

Værktøj

Ejere

Ansvarlig

El kædesav

Ebbe, Poul, Sten, Asbjørn

Ebbe (19)

Rundsav

Ebbe, Sten

Ebbe (19)

Bajonetsav

Ebbe , Poul, Sten

Sten (25)

Båndpudser

Ebbe, Poul, Sten, Thomas

Ebbe (19)

Poleremaskine

Ebbe, Poul, Sten

Ebbe (19)

Højtryksrenser

Ebbe, Poul, Sten, Anne-Mette, Mads, Asbjørn, Ole

Mads (2C)

Stiksav

Sten

Sten (25)

Rystepudser

Sten

Sten (25)

Varmepistol

Sten

Sten (25)


Affaldscontainere

Vi har 2 containere ud for nr. 2, en til papir og en til hård plast.

Container til metalaffald findes i Abildgaardsgade. Glascontainer i Stockholmsgade (ved Sølvtorvet).

Gadeborde

Gaden har tre borde med tilhørende faste bænke til fælles afbenyttelse. De står på det private midterstykke. Bordene udlånes til privat brug efter aftale med gadeformanden. 

Sandkasse

Gaden har en sandkasse der er placeret på midterstykket, og kan bruges af alle efter behov. Dog har børn fortrinsret. Forældre til små børn sørger for fejning og lukning.

Legehus

Legehus på midterstykket for gadens mindste.