WILHELM MARSTRANDS GADE
Velkommen 2017


Gadeformand:
Gunvor Bjerre

Gadenæstformand:
Ulla Nøhr

Kasserer:
Sten Gerdes

Webredaktør:
Lars Storm

Se beboerlisten her

 


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
02/10 2017 17:31:24

Velkommen 2017

Godt nytår!
HUSK
at melde ændringer til beboerlisten (bil, børn, telefon, mail).
Listen er senest opdateret 2. oktober 2017.
Mail til lars.storm@gmail.com.

OBS!
Nogle af vores børn ønsker ikke flagning når de bliver ældre (voksne). Som noget nyt kan de nu blive stående på selve beboerlisten, men ikke dukke op på fødselsdagslisten (knappen nederst til højre i beboerlisten). Giv mig besked.


Årets gadefest blev afholdt lørdag d. 19. august.


Søndag den 6. august:

En idiot kom forbi ...
23. juni:
Så er der Sankt Hans - og studenter.


Nyt fra formanden:

Der er i dag indkøbt nogle gryder og tallerkner m.m. til legehuset. Der også købt en kasse til at have dem i. 
Vil I sørge for at der bliver ryddet op når jeres børn har leget med dem?
 
Tallerknerne og skålene er lidt skrøbelige – jeg ved det godt – men de var så søde og fine.
Når de ikke kan mere, køber vi nogen i plastic.


Bedekonerne ordner bedene:


Ole flagmand på Theodors fødselselsdag:Der er referat fra gademødet 28. feb.

Velkommen til de nye beboere i nr. 2C (se beboerlisten)

 Mødet om "Ebbes projekt" afholdt
tirsdag den 14. marts, Lundsgade 14

Gademøde afholdt tirsdag den 28. februar.
(Se under Referater)

Fastelavn afholdt søndag den 26. februar!
Her er et udvalg af Pelle Martins billeder:Nyt til gademødet:

Forslag til gademøde d. 28.2.2017, fremført af Ebbe, WMG 19

 

Forslag til projekt i Kartoffelrækkerne, ”3 i 1”, omhandlende:

·         Minimering af oversvømnings problemer i forbindelse skybruds regn

·         Begrænsning af problemer med rotter i kvarteret

·         Vedligeholdelse/ renovering af husenes kloakrør

 

I korthed vil forslaget

1)      være delt i en undersøgelsesdel, hvor der vil blive udvalgt nogle relevante/ karakteristiske prøve huse, for at få et indblik i, hvilken stand husenes kloakrør generelt er i, samt få et grundlag til at prissætte den senere udførelse bedst muligt og

 

2)      En udførelsesdel, hvor husenes kloakker bliver renoveret/ istandsat.

 

Tidsperiode frem til og med udførelsen, tilhørende økonomi samt mulige pt. uforudsigelige problemer, vil blive belyst på gademødet.

 

Forslaget lægger op til, at vores gade bliver en ”prøvevej”, hvor de forskellige løsninger bliver afprøvet, inden projektet skal implementeres i alle rækkerne.

 

HOFOR, der står for vedligehold af kloakrør samt nyanlæg af kloaksystemet uden for vore huse, vil være en betydende medspiller i arbejdet med minimering af skybruds gener. HOFOR skal vide, om gaden er villig til at være prøvevej.

 

Vi skal derfor anmode gademødet om en tilkendegivelse af, om gaden vil være aktiv som ”prøvevej” i ovenstående tiltag.


Se revideret dagsorden her

Se forslag her


Jens Peter:

(OBS. Den 28. februar er en tirsdag.)


Kære medbeboere


Der er gademøde mandag(ups!) den 28. februar 19.30-21.00. Sted: SFO’en på Bordings Friskole (Østersøgade 88, der hvor vi plejer at være). Såvel ejere som lejere er velkomne, og det plejer at være en god mulighed for at stikke hovederne sammen her i vintersæsonen.


Dagsorden er vedlagt (download her). Bemærk at forslag til behandling skal være indsendt, så de kan rundsendes senest 10 dage før den 28. (Hvis de udgør ”større beslutninger, herunder ændring af regler for gadens udseende og brug samt ændring af vedtægter, skal de områder, hvortil der foreslås ændringer - og så vidt muligt også de konkrete ændringsforslag - være udsendt senest 10 dage før mødet). Jeg skal derfor have sådanne tilsendt senest den 16. februar


I år vil vi prøve at få sat navne på alle medlemmer af de opstillede grupper/udvalg (se punkt 10) før mødet. Meld derfor gerne ind, hvis du vil være medlem eller bestyre et udvalg.


Jeg har desuden på opfordring vedlagt: 

·       *  Affaldskalender (download her)

·        * Rundsendt skrivelse om affaldssortering (download her)


Som opfølgning på operation brøndrensning, kan jeg nævne at Peter Anderson oplyser alle brønde blev ordnet om torsdagen. Tak for samarbejdsvilje i den forbindelse.


Mvh. Formandskabet


Velkommen til de nye beboere i nr. 9!

Budskab fra formanden:

Vi sigter efter at der afholdes gademøde den 28. februar, 3 uger før 21. marts, hvor der er generalforsamling i HØF. Indkaldelse udsendes senere.


Bemærk at den nye affaldsordning er startet og der er opsat nye containere. Der er rundsendt materiale om placering og brug.

- Vi har i den forbindelse en opfordring til at cyklerne ved papir og plastcontainerne flyttes. Cyklerne kan evt. placeres i stativet i den anden ende af gaden, hvis de stadig benyttes.


Der er Juletræsafhentning den 23. januar, men kun af juletræer uden fod. Husk dette så vi undgår at juletræerne står til engang i foråret.


Første gang der hentes storskrald er den 15. marts.


Der opfordres til at der sneryddes på fortove og på midterstykket.


Som I måske har konstateret er skiltningen for legegaden langt om længe ændret. Der er opsat en tavle E51. E51 betyder "Opholds- og legeområde". Her har børn fortrinsret, og man må kun parkere, hvis der er parkeringsbåse. Jeg vil bede jer være med til at overholde dette, og bemærke at der ikke er optegnet parkeringsbåse på arealet.


Jeg har i øvrigt besluttet at stoppe som gadeformand ved udgangen af min valgperiode her ved mødet den 28. februar. Det har været 8 spændende og begivenhedsrige år. Tak for det.Overvej på den baggrund om posten som gadeformand er noget for dig.