SKOVGAARDSGADE
Velkommen > Om P. C. Skovgaard


Gadeformand
Ole Gade
Skovgaardsgade 22

Næstformand
Per Sørensen
Skovgaardsgade 23

Kasserer
Jens Holm
Skovgaardsgade 34

Bestyrelsesmedlem
Erik Marquardsen
Skovgaardsgade 16

Bestyrelsesmedlem
Tina Vejrum
Skovgaardsgade 26

Webredaktør
Kirsten Christensen
Skovgaardsgade 28

 


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
26/07 2015 09:17:54

Om P. C. Skovgaard

P. C. Skovgaard

Skovgaard P C

Skovgaardsgade er navngivet efter landskabsmaleren P. C. Skovgaard

P.C.Skovgaard (1817-75) blev født på Hammershus ved Ringsted. Men
han må være vokset op i Nordsjælland. Hans gode ven maleren Lundbye
skriver nemlig i en senere karakteristik af ham:

.Barndom og ungdom i Tisvilde, naturen har mærket hans træk, der er
skarpe. Hans holdning er fortrykt som birken i hegnet. Man vil ved
nærmere bekendtskab finde et rart udtryk i hans blå øjne..

Allerede som femtenårig kommer han på Akademiets tegneskole, og det
bliver hurtigt åbenlyst, at hans stærke side er landskabsmaleriet.

Skovgaards store ambition blev at karakterisere vegetationen. Han blev
dog ikke af den grund en naturalistisk maler. Han studerede træernes
kroner og planternes struktur, men det var idealet, han søgte, ikke den
individuelle karakteristik. Samtidig skulle vejret spejle sjælens dybder.
Men karakteristisk for Skovgaard var det, at vejret som regel var godt.
Orkan og torden, oversvømmelser og skibe i havsnød er ikke Skovgaards
sag.

Hans landskaber er rige og frugtbare. Han skildrer de sjællandske
bøgeskove, og i det omfang, der er figurer, er det almindelige, harmoniske,
danske mænd, kvinder og børn.

Først i 1854 rejser Skovgaard ud. Det er Høyens nationale kunstforståelse
(se Høyen), der bevirker, at han skubber udlandsrejsen så længe. Et vigtigt
programpunkt i den var, at danske malere skulle blive hjemme for ikke at
blive påvirket af den fremmede geografi.

Men det var en god idé, at han sprængte den snævre nationalistiske ramme.
Udlandsrejsen gav ham blik for andre farver i den danske natur.

Og på trods af rejsen var han fortsat trofast mod Høyens billedsyn: at alle
skulle glæde sig ved at genkende fædrelandet og føle, at det netop var
denne natur, der havde fostret dem.

P.C.Skovgaard døde den 13. april 1875, lige efter han var fyldt 58 år.