VOLDMESTERGADE
Startside > Voldmestergades historie


Formand:
Christoffer M. Juul
Voldmestergade 24

Næstformand:
Palle Steffensen
Voldmestergade 35  

Kasserer:
Pia Rasmussen
Voldmestergade 14

Webmaster:
Tine Søndergaard
tjols@privat.dk 


Sitemap
Print version

Login

Kartoffelraekkerne.dk

Sidst opdateret:
16/05 2010 17:18:52

Voldmestergades historie

På dette prospekt af København fra 1856 ses tydeligt området foran voldene med den diagonalt løbende Farimagsvejen (nuværende Øster Farimagsgade).

Allerede i 1720'erne blev denne del Søerne inddæmmet til deres nuværende form af gartner og arkitekt J.C. Krieger, som brugte det til græsning for kreaturer.

Efter hans død solgtes arealet i 1760 til tyskeren J. H. Reeh, som anlagde et gartneri på arealet. Her dyrkede han især kartofler til den københavnske befolkning, hvorfor han også kaldtes Kartoffelmanden. Ved folketællingen i 1787 finder vi familien på matrikel 90 i Udenbys Klædebo Kvarter. Husstanden består af den 67-årige gartner Johan Henrich Reeh, konen Abel Margrethe Gabriel, 46, og børnene Christian og Sophie, begge 16 samt Carl, 10 år. Hertil kommer to tjenestefolk og en gartnersvend.

På prospektet ses den flerlængede ejendom ved det svage knæk på søbredden. Her lå voldmesterens hus.

På udsnittet af dette kort fra 1865 ses arealet mellem Farimagsvejen og Søerne med voldmesterens hus. Arealet er stadig i familiens eje indtil begyndelsen af 1870'erne, hvor brødrene, voldmester Johan Henrich Reeh og gartner Frederik Reeh solgte arealet til Arbejdernes Byggeforening.

Ved folketællingen i 1801 har ovennævnte søn overtaget gartneriet. Familien består da af den 30-årige gartner Christian Reeh, konen Frederikke Cecilie Wolff, 23, børnene Ane, 5, og Johan Henrich, 3 år, samt et plejebarn og to tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1850 nævnes voldmesteren på adressen Øster Farimagsvej 116 C. Familien består af voldmester ved Citadelle (Kastellet) Johan Henrich Reeh, 51, og konen Caroline Schwartz, 39, foruden tre tjenestefolk. Der nævnes ingen børn.

Voldmester Johan Henrich Reeh boede i ejendommen, som også ses markeret på de to ovenstående illustrationer. Som voldmester havde han tilsyn med beplantningen på byens vold. Han solgte som den første af brødrene i 1872 et knap 37.000 kvadratalen stort areal, hvor gaderne Hallinsgade, J. A. Schwartzgade og Voldmestergade (som han lagde navn til) opførtes i årene 1873-77.

Ved samme folketælling i 1850 boede broderen på adressen Øster Farimagsvej 116 A og B. Dette år bestod familien af den 41-årige gartner Frederik Reeh, konen Elonisa Bøhm, 39, børnene Charles Frederik, 6, og Harald Reeh, samt en række tjenestefolk.

Få år efter i 1876 solgte Frederik Reeh sit grundstykke, og i årene frem til 1889 opførtes de øvrige gader, så det nye byggeri Kartoffelrækkerne med Voldmestergade bestod af 480 huse, som det fremgår af ovenstående kortudsnit fra 1886.

Kartoffelrækkerne og det omgivende område fuldt udbygget. Luftfoto fra 1972.

(Kilde: Kartoffelrækkerne af Olav Harsløf og Anne Røssell, Udgivet af Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade, 1986, københavnske folketællinger samt egne kort og foto)

 

 

Undermenu