Gadens fælles udstyr

Gadestige
Gadestigen ligger pt. ud for nr. 24 som også har nøglen.

Kloakrenser
Kloakrenser til rensning af regnvandsbrønde fra tagnedløb er i nr. 25.

Brolæggerstang
Brolæggerstang er i nr. 25.