Vigtige datoer

På denne side samler vi årets vigtige datoer.

Forårsgadefejning
Søndag d. 22. April kl 14.30

Reparationsdag
Lørdag d. 16. juni

Gadefest
3. lørdag i august. I år: 18. august

Efterårsfejning og lystænding
25. November

Efterårsgademøde
Dato udmeldes senere

Affaldstømning
Restaffald (= alm. affaldsbeholder): Hver torsdag
Bioaffald: Hver fredag
Pap- og plastcontainere: 2 x ugl.
Storskrald: 13. juni og 12. september
Haveaffald: 26.4 / 31.5. / 28.6. / 26.7. / 30.8. / 27.9.
Miljøbil: 1. tirsdag i hver måned kl. 19 – 20. Holdeplads: Holsteinsgade v. Lipkesgade
Metalcontainer: Abildgårdsgade
Glascontainer: Stockholmsgade ved Sølvgade

Nærmeste genbrugspladser
Gartnergade 8-14, 2200 N (Mindre)
Borgervænget, Sibeliusgade 80 ved Hans Knudsens plads / Svanemøllen (Stor)

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
NÆSTFORMAND:
Ulla Nøhr (ØF 45B)
KASSERER:
Sten Gerdes (25)
WEBREDAKTØR:
FLAGMAND: