KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden 


Lokalplan 115
Energioplysninger
Byggeforeningsenergi
Indre Bys Lokaludvalg
Østerbro historie
TrafikforeningWebersgade
Voldmestergade historie

Høyensgade
Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade

Hallinsgade
Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
KrusemynteHusene
Oxford Allé
Søborg ParkSitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
09/09 2016 09:57:58

Forsiden 


Velkommen til Kartoffelrækkerne - her set fra Sortedam Dosseringen

Nyheder

Den 6. september 2016

Ny IP adresse skal bruges, når man selv ønsker at skifte kanal i Fibia-boksen:


Efter at Fibia-nettet blev opdateret sidste mandag (29. august), så skal man være opmærksom på, at det er en ny IP adresse man skal bruge, hvis man selv ønsker at skifte
kanal i Fibia-boksen for at forbedre sit wifi/trådløsenetværk.
Jeg har talt med Fibia i dag, og IP adressen er nu: 192.168.1.254
Hvis man bruger dette nummer, kan man så i øvrigt blot følge den instruks, som ligger på Fibias hjemmeside vedr. kanalskift.
Venlig hilsen
Marianne Paludan


Den 18. marts 2016

Oplæg til generalforsamlingen i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade den 29. marts 2016.

Oplæg dagsordenens punkt om en eventuel ny lokalplan:

Kartoffelrækkerne har siden 1987 været omfattet af en bevarende lokalplan. Planen har til formål at sikre, at kvarteret bevarer sine arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter og sin unikke værdi som boligområde.

Lokalplanen omfatter hovedsagelig paragraffer, der regulerer husenes ydre, dvs. forhold vedr. murværk, tag, vinduer, hegn mellem haver o. lign. Der er desuden enkelte punkter, der også har indflydelse på husenes indre som f.eks. forhold omkring brandsikring mellem de enkelte huse, indgreb i bærende konstruktioner og andre forhold, der kan have direkte indflydelse på nabohuse.

HVAD ER DER GALT MED LOKALPLAN NR. 115?

På mange områder er lokalplanen velfungerende og klar. Men der er desværre også emner, der igen og igen giver anledning til tvivl og konflikter mellem husejere og myndigheder og mellem naboer. Altaner, kælderudgravninger, ovenlysvinduer og hegn er typiske emner, hvor lokalplanen tilsidesættes eller tolkes forskelligt. Desuden er der nogle byggetekniske detaljer i lokalplanen, som gennem årene er blevet utidssvarende, og trænger til en opdatering.

Sagsbehandlingen i Københavns Kommune  er de senere år blevet reduceret kraftigt og Husejerforeningen Øster Farimagsgade (HØF) oplever, at der ofte ikke er konsekvens og ensartethed i de sager der behandles. Det skaber frustration hos husejere, der ikke kan gennemskue lovgrundlaget, og som ikke behandles ens i samme type sager.

HØF mener derfor, at lokalplanen bør opdateres, så den bliver klarere og dermed nemmere at bruge for både husejere og myndigheder.

HVORDAN SKAL EN OPDATERET LOKALPLAN SE UD?

HØF ønsker, at en bevarende lokalplan er et redskab for både husejere og myndigheder til at sikre kartoffelrækkernes åbenlyse arkitektoniske og boligmæssige kvaliteter. Lokalplanen skal være en ramme, som udstikker nogle klare retningslinjer, så der ikke opstår usikkerheder eller endeløse fortolkningsmuligheder, når der skal bygges om eller vedligeholdes. Målet er, at grundlaget er så klart og gennemskueligt, at husejerne kan forvente at blive behandlet ens, når der søges om de nødvendige tilladelser, eller når der gives dispensationer fra lokalplanens rammer.

Det er HØF's holdning, at en bevarende lokalplan skal sætte præcise rammer i tre forskellige niveauer:

Hensynet til bymiljøet

F.eks. materialer på facader og tage. For at sikre bebyggelsens samlede fremtræden i bybilledet.

Hensynet til det enkelte hus' arkitektoniske værdi

F.eks. vinduer og døre, altaner og franske altaner. For at sikre at husenes grundlæggende harmoni og sammenhæng bevares i balance med husenes spraglede forskellighed i detaljen.

Hensynet til gadernes nabo-miljø

F.eks. altaner, vinduer, hegn og terrasser. For at sikre, at den meget tætte bebyggelse ikke bliver et ubekvemt tæt fællesskab med generende ind- og udblik mellem naboer. Og for at sikre at gadernes værdi som fællesrum bevares.

HVAD SKAL GENERALFORSAMLINGEN TAGE STILLING TIL?

HØF beder Generalforsamlingen om bemyndigelse til, i samarbejde med Københavns Kommune, at igangsætte arbejdet med en opdatering af den gældende bevarende lokalplan nr. 115 for Kartoffelrækkerne.

En opdateret lokalplan skal sendes i offentlig høring med mulighed for indsigelser inden endelig vedtagelse.

Dette oplæg kan hentes som pdf-fil ved at klikke her.

Den 13. januar 2016

Der er en del husejere, der har problemer med at få en rimelig wifi-forbindelse.

Jens-Jacob Paludan er en af dem, der havde problemet.

Jens-Jacob har netop fået nedenstående mail:

Hej Jens-Jacob,
Det så ud til at vi fik fixet wifi hos dig i dag, ved at skifte wifi kanal på fiberboksen. Der var tilsyneladende noget støj i luften som generede på den kanal boksen ellers kørte på. Vi målte godt og vel 20/20Mb på flere etager i dit hus med din kone's Macbook.
Prøv lige at se de næste dage om det har forbedret.
Hvis du hører fra andre der har problemer med wifi, skal du bede dem om straks at kontakte vores tekniske support på tlf. 7029 2444 for at fejlmelde og få hjælp. I mange tilfælde kan det forbedres ved at skifte wifi-kanal, hvilket de kan hjælpe med.
Det med TV-billedet fryser/pixelerer vil jeg tro er ordnet for nogle dage siden. Der var en generel fejl hos alle vores kunder i nogle dage mellem jul og nytår som lavede knas, særligt i aftentimerne.

Der er i en del tilfælde brug for at skifte wifi-kanalen. Det klares ved at ringe til support på Fibia på tlf. 7029 2444

Mere om wifi - fra Fibias kontaktperson:

WIFI kan være drilsk og individuelt fra bolig til bolig.

Hvis man vil have en klippe stabil forbindelse, skal PC forbindes til LAN-port på fiberboks med netværkskabel, hvor Waoo! har hastighedsgaranti.

Problemer med wifi skyldes som oftest andre wifi enheder og støj i luften som generer signalet der opleves som ustabilt og langsomt. Det kan i nogle tilfælde afhjælpes ved at slukke og tænde for fiberboksen, som automatisk vil søge en ny wifi kanal.

Hvis ovenstående ikke afhjælper, kan man tvinge fiberboksen til at bruge en anden wifi kanal på 2 måder:

. Kontakt Fibia kundecenter tlf. 7029 2444, som vil guide og hjælpe beboeren i telefonen.

.  Beboer gør det selv. På Fibia.dk findes en del information om wifi, herunder vejledning til hvordan man selv skifter kanal. Nedenfor er et par links:

http://www.fibia.dk/privat/kundeservice/vejledninger-dokumenter/saadan-faar-du-bedre-traadloes-daekning/

http://www.fibia.dk/media/2745733/alcatel-ont-i-241w-pplust-manual-til-kanalskift.pdf

At skifte wifi kanal afhjælper som regel i de fleste tilfælde. Hvis enkelte beboere alligevel ikke kan få det til at fungere tilfredsstillende, kan man selv anskaffe sig en wifi router som forbindes til LAN-port på fiberboks som evt. placeres den et andet og mere centralt sted i huset.

Der er min erfaring at placering af fiberboks ikke har super afgørende betydning for wifi dækning i Kartoffelrækkehuene, da der ikke er jern og beton i vægge og gulve der forringer signalet væsentligt, men jo mere centralt den er placeret, jo bedre dækker den naturligvis. Jeg har flere steder set fiberboks placeret i hhv. kælder og 2. sal med stort set fuld dækning i hele huset. Det er som udgangspunkt ikke boksens placering og rækkevidde der er problematisk. Løsningen skal i første omgang findes ved at forsøge med en anden wifi kanal som beskrevet ovenfor.


Den 4. januar 2016

Alle læsere ønskes et godt nytår 2016.

Her ved årsskiftet fratræder webmaster og -redaktør Peter Anderson fra hvervet som bestyrer af http://kartoffelraekkerne.dk.

Indtil der er valgt en ny redaktør, vil det udelukkende være siderne under menupunktet "Husejerforeningen/HØF", der opdateres. 

Venlig hilsen

Peter AndersonDen 10 december 2015

Information fra Fibia om ANALOGE kanaler:

YOU SEE fjerner de analoge kanaler fra deres pakker til februar og så skal beboere med ældre fjernsyn købe nyt udstyr

 Vi beholder de analoge kanaler i vores pakker, da vi jo har rigelig plads på fiberen til både at sende analogt og digitalt.

 PS: der findes stadig over 500 000 analoge tv i brug i dag – typisk som fjernsyn 2 eller 3 i soveværelset eller køkkenet.

Med venlig hilsen
Martin Nørregaard Hansen
Key Account Manager

Den 3. december 2015

Nyt om fibernet!:

 

Tilmeldte beboere kan tage deres produkter i brug på den nye fiberboks fra d. 15. december. Tilslutning af PC, fjernsyn og telefon beskrives i vejledningen som installatøren har afleveret ved opsætning af fiberboks. Vejledningen findes også på Fibia’s hjemmeside www.fibia.dk

 

Har du spørgsmål eller problemer med at komme i gang, er Fibia’s kundecenter på tlf. 7029 2444 altid klar til at hjælpe.

 

Ekstra! Har du tekniske spørgsmål eller brug for teknisk hjælp til tilslutning af PC, fjernsyn og telefon til den nye fiberboks, er du velkommen til at henvende dig til teknikerne fra tirsdag d. 15/12 til torsdag d. 17/12 mellem kl. 13-16 i den blå skurvogn ved Øster Farimagsgade 37.

 Den 10. oktober 2015

Fibernettet:

Monteringen af metalkanalerne med fiberkabler på husene er nu nået så langt, at Kemp & Lauritsen begynder på opsætningen af fiberbokse inde i husene fra uge 45. Man starter i Voldmestergade og regner med at være færdige i Wiedeweltsgade uge 50. 

Der varsles et par uger inden Fibia skal have adgang til husene, så husk at tømme postkassen.

Der ventes at være signal på hele anlægget den 15. december. Abonnementerne træder i kraft på de datoer, den enkelte har aftalt med Fibia.

Er der konkrete spørgsmå og problemer kontaktes gadeformanden.

Man kan fortsat tilmelde sig på:
 www.fibia.dk/kartoffelraekkerne 

Den 17. september 2015

Brændeovne i København forurener mindre end hidtil antaget

Anders Dragheim fra Eckersbergsgade har sendt et link til en artkel på Ingeniørens Netavis bragt den 16. september 2016.

Læs artiklen ved at klikke her

Den 5. september 2015

Seneste nyt om de lokale spisesteder: Delish har fået ny ejer

Nyt fra opslagstavlen

 

 


Se alle opslag 


 


 

 


 


Kartoffelraekkerne.dk ønsker at fremme den interne debat om væsentlige emner af betydning for hele Østervold Kvarter.
Du kan deltage ved at sende et indlæg til opslagstavlen. Du kan også sende dit bidrag pr. mail til webredaktøren.