PRAKTISKE OPLYSNINGER

Renovation

Meget af det affald, vi smider ud, kan bruges igen. Derfor gælder det om at sortere og aflevere det rigtigt. Sortér dit skrald, det er guld værd.

Nem affaldsservice
Tilmeld dig Københavns Kommunes sms-service. Du får besked 1 dag før, affaldet bliver hentet hos dig. Tilmeld (eller afmeld) dit mobilnummer via Nem Affaldsservice på kk.dk/affald.

Pap
Emballage fra fx legetøj eller et fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent. Derfor skal pizzapakker i beholderen til dagsrenovation. Plastikfilm, flamingo og anden indmad fra papkasser skal også i beholderen til dagsrenovation. Container tømmes hver mandag og torsdag.

Hvor skal du aflevere det?
Stort pap kan du aflevere ved siden af storskraldet eller du kan komme af med det på en af de 11 genbrugsstationer. Find nærmeste på kk.dk/genbrugsstationer

OBS! Pap og papir har forskellige egenskaber og sælges adskilt. Derfor må du ikke blande det sammen, når du sorterer det.

Papir
Aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, kontorartikler, gavepapir, bøger, tryksager og skrivepapir.

Hvor skal du aflevere det?
Langt de fleste rækkehuse har en papirbeholder, men i kartoffelrækkerne skal i aflevere papir i en af de fælles papirbeholdere, som står for enden af gaden neden ved Øster Farimagsgade – dog ikke Abildgaardsgade. Container tømmes hver fredag.

OBS! Pap og papir har forskellige egenskaber og sælges adskilt. Derfor må du ikke blande det sammen, når du sorterer det.

Glas
Glas er alle typer tomme glas og flasker uden pant, fx vin- og spiritusflasker, glas fra fødevarer, glasskår, drikkeglas og glasvaser.

Hvor skal du aflevere det?
I en af kommunens glascontainere, der står opstillet ude i gaderne eller på genbrugsstationerne. De 3 nærmeste finder du på Dag Hammerskjolds Allé 33, Upsalagade 26 og Stockholmsgade 1.

OBS! Låget må gerne blive siddende på, da det også kan genanvendes.

Dagrenovation
Det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra, fx mælkekartoner, pizzabakker, bleer, hygiejneaffald, flamingo, snasket pap, papir og karton.

Hvor skal du aflevere det?
Det restaffald der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige affald fra, skal afleveres i din beholder til dagsrenovation.

Storskrald
Fx møbler, madrasser, gulvtæpper eller plastrør uden pvc, affald fra renovering og nedrivning, der er gjort uden hjælp fra en håndværkervirksomhed. Dog ikke mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord, sten og grus.

Hvor skal du aflevere det?
Beboerne i Kartoffelrækkerne får afhentet storskrald fore gange årligt. Du kan se hvornår på Nem Affaldsservice og tilmelde dig sms-service, så du får besked dagen før storskraldsbilen kommer.

OBS! Genanvendeligt træ skal stilles for sig, da det hentes af en anden bil. Stort elektronik som fx køleskabe og standerlamper skal afleveres seperat på genbrugsstationen eller der kan bestilles afhentning af stort elektronik fra nogle egendomme via Nem affaldsservice.

Plast
Fx flasker, beholdere og dunke fra flydende rengørings- og vaskemidler, ren plastmateriale og bakker fra fx frugt og grønt, tomme cd-hylstre, maskasser og plastbeholdere til opbevaring af mad, legetøj etc.

Hvor skal du aflevere det?
Både blød og hård plast kan afleveres i de beholdere, der er opstillet for enden af gaden neden ved Øster Farimagsgade – undtagen Høyensgade. Container tømmes hver mandag og torsdag.

Metal
Fx. gryder, pander, redskaber, dåser, søm, legetøj og værktøj uden batteri eller ledning, cykler, radiatorer, arkivskabe, etc.

Hvor skal du aflevere det?
Småt metal kan afleveres i de 2 beholdere, der står opstillet for enden af Hallinsgade og Abildgaardsgade neden ved Øster Farimagsgade. Stort metal kan afleveres sammen med storskraldet.

Farligt affald
Fx terpentin, maling og kemikalier, elsparepærer, neglelak, spraydåser og batterier. Nogle typer farligt affald er så skadeligt for miljø og mennesker, at selv emballagen skal afleveres som farligt affald.

Hvor skal du aflevere det?
Farligt affald afleveres på genbrugsstationen eller til Miljøbilen. Miljøbilen kommer til Kartoffelrækkerne den tredje mandag i måneden. Den holder ved hjørnet Høyensgade/Øster Søgade fra 18:00 til 18:45.

I 2018 er datoerne 15. jan, 19. feb, 19. mar, 16. apr, 21. maj, 18. jun, 16. jul, 20. aug, 17. sep, 15. okt, 19 nov og 12. dec. Miljøbilens kalender kan også findes på kk.dk/affald.

OBS! Medicinrester, gamle kviksølvtermometre og kanyler skal du aflevere på apoteket.